Νέα

Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων!

Το ευρωπαικό έργο PERSON στοχεύει στην προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των NEETs (Άτομα Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης) ή των αδρανών νέων προκειμένου να αποτελέσουν μέρος του βιώσιμου και πιστοποιημένου εργατικού δυναμικού καθώς και για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Η ανάγκη να καταν

Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων!
Περισσότερα

Are you a serious gamer: δεξιότητες και “σοβαρό” παιχνίδι!

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και η αγορά εργασίας, επιβάλλουν την ύπαρξη και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες. Η απόκτηση τους μπορεί να προέρχεται από σύγχρονες διδακτικές μεθόδους μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.  

Are you a serious gamer: δεξιότητες και “σοβαρό” παιχνίδι!
Περισσότερα

Δελτίο Τύπου

Η κοινή χρήση της οικονομίας γίνεται μέρος της ζωής μας, επίσης με τα μέσα τεχνολογίας 

Η χρήση τεχνολογικών δικτύων αυξάνεται σε όλο τον κόσμο, ακόμη και όταν πρόκειται για τις πιο καθημερινές δραστηριότητες, όπως αγορές, πληρωμή λογαριασμών, καθώς και ευκαιρίες ενοικίασης, ανταλλαγής ή κοινής χρήσης προϊόντων σε προηγούμενα αδιανόητη κλίμακα. Η άνοδος στις πλατφόρμες οικονομίας  διαμοιρασμού αυξάνει το φάσμα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Δελτίο Τύπου
Περισσότερα

Εγγραφείτε στο διεθνές δίκτυο του έργου “WBL – The entrance to professional future” project

Το έργο μας WBL – The entrance to professional future στοχεύει στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος με επίκεντρο τη νεολαία που δίνει στους νέους ευκαιρίες κινητικότητας στα πλαίσια της μάθησης μέσω της εργασίας (WBL) και προωθεί μια ολιστική προσέγγιση για την προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων γεφυρώνοντας τους τομείς της τυπικής εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας και συμβάλλοντας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης δικτύωσης και συνεργασίας. 

Εγγραφείτε στο διεθνές δίκτυο του έργου “WBL – The entrance to professional future” project
Περισσότερα