by Institute of Entrepreneurship Development iED

Ανοιχτό Κάλεσμα U-SOLVE για Αιτήσεις Χρηματοδότησης Βιώσιμων Επιχειρήσεων και Ιδεών

Τοποθεσία: Διαδικτυακά
30 Σεπτεμβρίου 2022

Πληροφορίες

Διαθέτεις μια επιχείρηση ή επιχειρηματική ιδέα που ασχολείται με τη βιώσιμη ενέργεια, τη διαχείριση αποβλήτων, το πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό, ή την ισότητα στον τομέα της υγείας;

Πιστεύεις πως οι ιδέες ή οι επιχειρηματικές λύσεις σου μπορούν να συμβάλλουν στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη των πόλεων της Λάρισας και των Τρικάλων;

Tο U-SOLVE προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις και άτομα με επιχειρηματικές ιδέες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Τι είναι το U-SOLVE?

Το U-SOLVE είναι ένα στρατηγικό Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENI CBC MED. Σκοπός του έργου είναι η προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) των Ηνωμένων Εθνών μέσω της επιχειρηματικότητας.

Το έργο απαρτίζουν 10 εταίροι από χώρες της Μεσογείου όπως η Ιταλία, η Κύπρος, η Ιορδανία, η Παλαιστίνη, η Ελλάδα και η Αίγυπτος. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, οι οργανισμοί που συμμετέχουν είναι το E-Trikala με έδρα τα Τρίκαλα, και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητάς - iED με έδρα τη Λάρισα.

Το ανοιχτό κάλεσμα γίνεται στα πλαίσια του έργου για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών λύσεων για προβλήματα βιώσιμης ανάπτυξης που αναγνωρίστηκαν στις παραπάνω περιοχές της Θεσσαλίας.  

Το ανοιχτό κάλεσμα του U-SOLVE

Το ανοιχτό κάλεσμα του έργου αναζητά να χρηματοδοτήσει νέους επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις, άτομα ή ομάδες από ολόκληρη την Ελλάδα, με καινοτόμες ιδέες ή κάποιο έργο που μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για τις περιοχές της Λάρισας και των Τρικάλων.

Η χρηματοδότηση απευθύνεται επίσης στον κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργικότητας για την υλοποίηση επιχειρηματικών έργων με θετικό αντίκτυπο σε κάποια από τις παρακάτω θεματικές:

 • Πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό, (Ελλάδα)*
 • βιώσιμη ενέργεια, (Ελλάδα)*
 • διαχείριση των αποβλήτων, (Ελλάδα)*
 • μπλε υποδομές,
 • αστικό σύστημα διατροφής,
 • ισότητα στην υγεία, (Ελλάδα)*
 • πράσινη υποδομή,
 • διαχείριση υδάτινων πόρων,
 • βιώσιμο τουρισμό.

*Οι προκλήσεις που αναγνωρίστηκαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα και τα Τρίκαλα.

Το ανοιχτό κάλεσμα περιλαμβάνει 2 βήματα:

Βήμα 1: Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 όπου θα επιλεγούν 210 καινοτόμες ιδέες και επιχειρήσεις. Οι επιτυχόντες θα επωφεληθούν από υπηρεσίες ανάπτυξης και επιτάχυνσης (εκπαίδευση, καθοδήγηση, δικτύωση), ενώ θα έχουν και πρόσβαση στο U-SOLVE Innovation Hub στη Λάρισα.

Βήμα 2: Σε επόμενο κάλεσμα και μόνο για όσους συμμετείχαν στο προηγούμενο βήμα και στις δράσεις ανάπτυξης, θα δοθούν έως και €10,000 ανά συμμετέχοντα έπειτα από αξιολόγηση.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει

Στο ανοιχτό κάλεσμα του U-SOLVE μπορούν να συμμετάσχουν τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

Για νομικά πρόσωπα:

 • Θα πρέπει να έχουν νομική μορφή με βάση το εθνικό δίκαιο καθώς και αριθμό μητρώου πριν την υποβολής της αίτησης τους
 • Να έχουν έδρα στην Ελλάδα
 • Να μην δρουν ως αντιπρόσωποι τρίτων εταιριών
 • Τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεγαλομέτοχος ( =>25% μετοχών) να είναι 24-35 ετών ή να είναι γυναίκα.

Για φυσικά πρόσωπα:

 • να είναι κάτοικοι Ελλάδας
 • νέοι 24-35 ετών
 • απόφοιτοι λυκείου
 • γυναίκες όλων των ηλικιών
 • να δεσμευτούν για την ίδρυση νομικού προσώπου σε περίπτωση επιλογής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, δείτε εδώ.

Υποβολή αιτήσεων

Αν πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια μπορείτε πολύ εύκολα να υποβάλλετε την αίτηση σας.

Το μόνο που απαιτείται από εσάς είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα στην επίσημη σελίδα του U-SOLVE.

Μην ξεχάσετε να δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.

Λύστε τις απορίες σας

Το ανοιχτό κάλεσμα για χρηματοδότηση από το U-SOLVE αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία χρηματοδότησης των καινοτόμων έργων σας ή για να κάνετε τις ιδέες σας πραγματικότητα.

Για να είστε σίγουροι για την ορθή υποβολή της αίτησης σας, οργανώνουμε μια μέρα πληροφόρησης για το κάλεσμα και για τις αιτήσεις για να λύσετε όλες τις απορίες σας.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 16:00-17:00.

Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα από εδώ ή όπως θα τη βρείτε παρακάτω:

30 Σεπτεμβρίου 2022
Οι εγγραφές για την συμμετοχή στην εκδήλωση "Ανοιχτό Κάλεσμα U-SOLVE για Αιτήσεις Χρηματοδότησης Βιώσιμων Επιχειρήσεων και Ιδεών" έκλεισαν. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Άλλες εκδηλώσεις

GreenVETnet Δωρεάν Εκπαιδευτικό Ταξίδι στη Ρώμη: Ανοιχτό Κάλεσμα Εκπαιδευτικών στη Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας

Είστε εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας; Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο δωρεάν εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ιταλία, το οποίο περιλαμβάνει διά ζώσης εκπαίδευση στη Ρώμη, από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου 2022. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου […]

Ζητούνται Νέοι για Εκπαίδευση στη Πράσινη Επιχειρηματικότητα και τη Κυκλική Οικονομία (Ρουμανία)

Είστε νέοι 18-28 ετών με ενδιαφέρον για τη πράσινη επιχειρηματικότητα και τη κυκλική οικονομία; Το Ευρωπαϊκό Erasmus+ έργο “Building Bridges for Circular Economy by Fostering Youth Entrepreneurship” αναζητά 5 συμμετέχοντες σε training που θα γίνει τον Οκτώβριο 2022 στη Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της κυκλικής οικονομίας. […]

Ανοιχτό Κάλεσμα U-SOLVE για Αιτήσεις Χρηματοδότησης Βιώσιμων Επιχειρήσεων και Ιδεών

Διαθέτεις μια επιχείρηση ή επιχειρηματική ιδέα που ασχολείται με τη βιώσιμη ενέργεια, τη διαχείριση αποβλήτων, το πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό, ή την ισότητα στον τομέα της υγείας; Πιστεύεις πως οι ιδέες ή οι επιχειρηματικές λύσεις σου μπορούν να συμβάλλουν στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη των πόλεων της Λάρισας και των Τρικάλων; Tο U-SOLVE προσφέρει χρηματοδότηση σε […]