by Institute of Entrepreneurship Development iED

Ανοιχτό Κάλεσμα U-SOLVE για Αιτήσεις Χρηματοδότησης Βιώσιμων Επιχειρήσεων και Ιδεών

Τοποθεσία: Διαδικτυακά
31 Οκτωβρίου 2022

Πληροφορίες

Διαθέτεις μια επιχείρηση ή επιχειρηματική ιδέα που ασχολείται με τη βιώσιμη ενέργεια, τη διαχείριση αποβλήτων, το πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό, ή την ισότητα στον τομέα της υγείας;

Πιστεύεις πως οι ιδέες ή οι επιχειρηματικές λύσεις σου μπορούν να συμβάλλουν στην βιώσιμη αστική ανάπτυξη των πόλεων της Λάρισας και των Τρικάλων;

Tο U-SOLVE προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις και άτομα με επιχειρηματικές ιδέες που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Το ανοιχτό κάλεσμα του U-SOLVE

Το ανοιχτό κάλεσμα του έργου αναζητά να χρηματοδοτήσει νέους επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις, άτομα ή ομάδες από ολόκληρη την Ελλάδα, με καινοτόμες ιδέες ή κάποιο έργο που μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για τις περιοχές της Λάρισας και των Τρικάλων.

Η χρηματοδότηση απευθύνεται επίσης στον κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργικότητας για την υλοποίηση επιχειρηματικών έργων με θετικό αντίκτυπο σε κάποια από τις παρακάτω θεματικές:

 • Πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό, (Ελλάδα)*
 • βιώσιμη ενέργεια, (Ελλάδα)*
 • διαχείριση των αποβλήτων, (Ελλάδα)*
 • μπλε υποδομές,
 • αστικό σύστημα διατροφής,
 • ισότητα στην υγεία, (Ελλάδα)*
 • πράσινη υποδομή,
 • διαχείριση υδάτινων πόρων,
 • βιώσιμο τουρισμό.

*Οι προκλήσεις που αναγνωρίστηκαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα και τα Τρίκαλα.

Το ανοιχτό κάλεσμα περιλαμβάνει 2 βήματα:

Βήμα 1: Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 όπου θα επιλεγούν 210 καινοτόμες ιδέες και επιχειρήσεις. Οι επιτυχόντες θα επωφεληθούν από υπηρεσίες ανάπτυξης και επιτάχυνσης (εκπαίδευση, καθοδήγηση, δικτύωση), ενώ θα έχουν και πρόσβαση στο U-SOLVE Innovation Hub στη Λάρισα.

Βήμα 2: Σε επόμενο κάλεσμα και μόνο για όσους συμμετείχαν στο προηγούμενο βήμα και στις δράσεις ανάπτυξης, θα δοθούν έως και €10,000 ανά συμμετέχοντα έπειτα από αξιολόγηση.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει

Στο ανοιχτό κάλεσμα του U-SOLVE μπορούν να συμμετάσχουν τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

Για νομικά πρόσωπα:

 • Θα πρέπει να έχουν νομική μορφή με βάση το εθνικό δίκαιο καθώς και αριθμό μητρώου πριν την υποβολής της αίτησης τους
 • Να έχουν έδρα στην Ελλάδα
 • Να μην δρουν ως αντιπρόσωποι τρίτων εταιριών
 • Τουλάχιστον ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεγαλομέτοχος ( =>25% μετοχών) να είναι 24-35 ετών ή να είναι γυναίκα.

Για φυσικά πρόσωπα:

 • να είναι κάτοικοι Ελλάδας
 • νέοι 24-35 ετών
 • απόφοιτοι λυκείου
 • γυναίκες όλων των ηλικιών
 • να δεσμευτούν για την ίδρυση νομικού προσώπου σε περίπτωση επιλογής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, δείτε εδώ.

Υποβολή αιτήσεων

Αν πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια μπορείτε πολύ εύκολα να υποβάλλετε την αίτηση σας.

Το μόνο που απαιτείται από εσάς είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα στην επίσημη σελίδα του U-SOLVE.

Μην ξεχάσετε να δείτε τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων.

Σχετικά με το U-SOLVE

Το U-SOLVE στοχεύει στην μετατροπή των διαδικασιών των νεοφυών επιχειρήσεων σε μια βιώσιμη επιχειρηματική στρατηγική, γεφυρώνοντας την ενεργό πολιτική για την επιχειρηματικότητα και υιοθετώντας στόχους αειφόρου ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.

Αντιμετωπίζουμε τα μεγαλύτερα ζητήματα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στις πόλεις της Μεσογείου, κάτι που επιτρέπει στους επιχειρηματίες να σχηματίσουν συνεργασίες. Μέσω αυτής της δράσης είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε, να δημιουργήσουμε ειδικές θέσεις εργασίας και οικονομική αξία, καθώς και να υποστηρίξουμε τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μοντέλο.

Το έργο U-SOLVE θα καταφέρει να εξισορροπήσει τη νέα τεχνολογία και τα επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν υιοθετηθεί από επιχειρηματίες και νέες εταιρείες, με στόχο την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι Κύριοι Στόχοι του Έργου

 • αύξηση της επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των νέων και των γυναικών
 • να υποστηρίξει καινοτόμες επιχειρήσεις μέσω της προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε αστικές περιοχές
 • να δοκιμάσουμε εργαλεία και μεθοδολογίες για βιώσιμη αστική οικονομική ανάπτυξη με βάση την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συμμετοχή
 • να επηρεάσουμε τοπικά τις κοινωνίες, μέσω κόμβων καινοτομίας είτε δημιουργημένων είτε εξουσιοδοτημένων σε πόλεις της περιοχής της Μεσογείου.

Οι Εταίροι του Έργου

 • Consorzio ARCA – Ιταλία
 • Academy of Scientific Research and Technology – Αίγυπτος
 • Bethlehem Municipality – Παλαιστίνη
 • E-trikala – Ελλάδα
 • Institute of Entrepreneurship Development – iED – Ελλάδα
 • Jordan University of Science and Technology – Ιορδανία
 • Palestine Ahliya University – Παλαιστίνη
 • The Cyprus Institute – Κύπρος
 • The Higher Council for Science and Technology/ International Cooperation Department – Ιορδανία
 • University of Cyprus - Κύπρος

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED και έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση €3.577.070 εκ των οποίων το 90% ή €3.200.000 προέρχονται από Ευρωπαϊκά κονδύλια.

Λύστε τις απορίες σας

Το ανοιχτό κάλεσμα για χρηματοδότηση από το U-SOLVE αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία χρηματοδότησης των καινοτόμων έργων σας ή για να κάνετε τις ιδέες σας πραγματικότητα.

Για να είστε σίγουροι για την ορθή υποβολή της αίτησης σας, οργανώνουμε μια μέρα πληροφόρησης για το κάλεσμα και για τις αιτήσεις για να λύσετε όλες τις απορίες σας.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 16:00-17:00.

Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα από εδώ ή όπως θα τη βρείτε παρακάτω:

Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean Sea Basin. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του IED και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις δομές διαχείρισης του προγράμματος.

31 Οκτωβρίου 2022
Οι εγγραφές για την συμμετοχή στην εκδήλωση "Ανοιχτό Κάλεσμα U-SOLVE για Αιτήσεις Χρηματοδότησης Βιώσιμων Επιχειρήσεων και Ιδεών" έκλεισαν. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Άλλες εκδηλώσεις

Δηλώστε Συμμετοχή για τη Δωρεάν Εκπαίδευση στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα στη Λευκωσία

Είστε νέοι και νέες και ενδιαφέρεστε για την πράσινη επιχειρηματικότητα; Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί στη δωρεάν εκπαιδευτική δραστηριότητα για την ανάπτυξη των πράσινων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων σας που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 10-14 Ιουνίου 2024. Η συγκεκριμένη εκπαίδευση διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “Green Up Yourself”.   Λίγα λόγια για το έργο […]

Ανοιχτή Συζήτηση | Συστάσεις Πολιτικής για την Αντιμετώπιση Κρίσεων Πανδημίας σε Πολιτικό και Κοινωνικό Επίπεδο

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – iED διοργανώνει την ανοιχτή συζήτηση “Συστάσεις Πολιτικής για την Αντιμετώπιση Κρίσεων Πανδημίας σε Πολιτικό και Κοινωνικό Επίπεδο“, την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 δια ζώσης στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα. Η ανοιχτή συζήτηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου “HEARD“. Ατζέντα Ώρα Τίτλος 17.30 – 17.45 Προσέλευση & καλωσόρισμα συμμετεχόντων  […]

Συμμετοχή στο Δωρεάν Διαδικτυακό Workshop: Αναπτύσσοντας Δεξιότητες στην Τεχνολογία Blockchain

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας καλεί να συμμετέχετε στο δωρεάν διαδικτυακό workshop για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνολογία Blockchain, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου, από τις 12:00 έως τις 13:00 μμ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου BlockchainED. BlockchainED: Blockchain Technological Education and Innovation for Adults Lifelong Learning and Labour Market Skills Το ευρωπαϊκό […]