Σας αρέσουν τα ταξίδια?

Τώρα μπορείτε να ταξιδέψετε σε όλη την Ευρώπη και να εκπαιδευτείτε εντελώς δωρεάν...

50 θέσεις εκπαίδευσης διαθέσιμες για να επιλέξεις ότι σου ταιριάζει!

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Τόσο τα μεταφορικά έξοδα όσο και τα έξοδα διαμονής και διατροφής των ατόμων που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τα έργα και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.
Περισσότερες πληροφορίες - Όροι συμμετοχής

Oι θέσεις καλύφθηκαν!

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου «NEELI – Non-formal education and e-learning for inclusion», πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων, και δεξιοτήτων σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών για τη σωστή καθοδήγηση νέων ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή ατόμων που προέρχονται από μειονεκτικές ομάδες.

Στην εκπαίδευση πρόκειται να συμμετάσχουν 5 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν στο Szeged της Ουγγαρίας, από τις 25 έως τις 02 Απριλίου 2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

 • Άτομα με κοινωνική ευαισθησία
 • Άτομα ηλικίας 21 έως 30 ετών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης, και ειδικότερα, οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μετεναστών
 • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
 • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Oι θέσεις καλύφθηκαν!

Το ένα τρίτο της νεολαίας του κόσμου είναι άνεργοι, όπως σημειώνεται σε μια πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, «η ανεργία είναι ένας παράγοντας κινδύνου για τους νέους ". Στις μέρες μας, οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα κοινωνικό-οικονομικό αβέβαιο μέλλον. Μέχρι προσφάτως, νέοι ηλικίας μεταξύ 15-24 ετών αντιπροσωπεύουν το 17% του παγκόσμιου πληθυσμού, με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας σε Ελλάδα και Ισπανία. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορούσε να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των νέων ηλικίας 16-30?

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ «Green’s – This is a Green’s World», το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της πράσινης οικονομίας.Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από την Ισπανία, Γαλλία, Κύπρο, Γερμανία και την Αγγλία.

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο πρόκειται να συμμετάσχουν 3 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν στη περιοχή Tafalla της Ισπανίας, από τις 24 έως τις 27 Απριλίου 2017 εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

 • Άτομα ηλικίας 21 έως 30 ετών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
 • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Δήλωση συμμετοχής

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου «INTERNATIONAL COOPERATION FOR REHABILITATION AND SOCIAL INTEGRATION OF REFUGEE WOMEN IN TURKEY AND EUROPE», πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση νέων σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα.

Στο σεμινάριο πρόκειται να συμμετάσχουν 5 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν στην πόλη Lodz της Πολωνίας, τον Αύγουστο- Σεπτεμβριο 2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

 • Άτομα που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης και, ειδικότερα, οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης προσφύγων
 • Άτομα ηλικίας 21 έως 30 ετών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
 • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Oι θέσεις καλύφθηκαν!

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου «INTERNATIONAL COOPERATION FOR REHABILITATION AND SOCIAL INTEGRATION OF REFUGEE WOMEN IN TURKEY AND EUROPE», πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση νέων σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα.

Στο σεμινάριο πρόκειται να συμμετάσχουν 4 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν στην πόλη Riga της Λετονίας, στις 2 έως και 5 Ιουλίου 2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

 • Άτομα που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης και, ειδικότερα, οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης προσφύγων
 • Άτομα ηλικίας 21 έως 30 ετών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
 • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Oι θέσεις καλύφθηκαν!

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου «INFORMED AND SAFE USE SOCIAL MEDIA SKILLS TO ADULTS», πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ασφαλή χρήση των Social Media.

Στην εκπαίδευση πρόκειται να συμμετάσχουν 5 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν στην Ιταλία, από τις 8 έως τις 12 Μαϊου 2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αντικείμενo του σεμιναρίου θα είναι:

 • Αναφορά χρήσης των Social Media από τις διάφορες ηλικιακές ομάδες της χώρας μας.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

 • Άτομα ηλικίας 21 έως 29 ετών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
 • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Δήλωση συμμετοχής

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου «Sharing is Caring», πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση νέων σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα.

Κατα την εκπαίδευση θα δημιουργηθεί ένα Givebox από όλους τους σεμμέχοντες του προγράμματος Ισπανία,Σλοβενία,Γαλλία και την Ελλάδα.

Στην εκπαίδευση πρόκειται να συμμετάσχουν 3 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν στη Βαλκελόνη της Ισπανίας, από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου 2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

 • Νέοι με λιγότερα προνόμοια (πχ. Άνεργοι, χαμηλό οικονομικό επίπεδο)
 • Άτομα με κοινωνική ευαισθησία
 • Άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
 • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Δήλωση συμμετοχής

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου «StartUp-Academy - Developing International Innovation Acceleration and Supporting Environment for potential young Startuppers», πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την κατανόηση και ανάπτυξη βασικών επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η πρώτη φάση Startup Academy αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες (όπως πχ. Τεχνικές επικοινωνίας, λογιστική κια χρηματοοικονομική διαχείρηση, διοίκηση επιχειρήσεων, βασικές οικονομικές έννοιες, πώς να προετοιμάσει διαθνείς μελέτες αγοράς κλπ.), και θα εφαρμοστεί σε απευθείας σύνδεση. Διεθνείς συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε απευθείαε σύνδεση σε ενότητες κατάρτισης( που θα υλοποιηθούν με τη χρήση ενός συστήματος εκμάθησης όπως η Moodle ή κάτι παρόμοιο), όπου θα δημιουργηθούν χώροι διαδρστικής μάθησης (online πλατφόρμα συνεργασίας). Οι διαλέξεις θα δίνονται από τους προπονητές και οι συμμετέχοντες θα κάνουν ερωτήσεις και θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Στην εκπαίδευση πρόκειται να συμμετάσχουν 8 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία, κατά την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου (οι οριστικές ημερομηνίες θα αναρτηθούν το προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα του φορέα μας), προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

 • Άτομα ηλικίας 18 έως 35 ετών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
 • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Δήλωση συμμετοχής

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ «Social and Solidarity Economy in Europe - Affirming a new paradigm through IVET curricula innovation» ,το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου διοργανώνουν και υλοποιούν δωρεάν θεματικό σεμινάριο στην χρήση εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού και αξιολόγησης ικανοτήτων με θέμα Αρχές και Αξίες της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Στο σεμινάριο πρόκειται να συμμετάσχουν 2 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν στην Τσεχία, , από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

 • Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης ή/και στον τομέα οικονομίας
 • Άτομα ηλικίας 24 έως 34 ετών
 • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
 • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Άνεση στην ομαδική εργασία

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Δήλωση συμμετοχής

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «A new ENTRance - Development of innovative instruments for promoting entrepreneurship of Roma»,το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου διοργανώνουν και υλοποιούν δωρεάν θεματικό σεμινάριο στην χρήση εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού και αξιολόγησης ικανοτήτων με θέμα την Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας για τους Ρομά.

Στο σεμινάριο πρόκειται να συμμετάσχουν 3 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν στην πόλη Kiskunhalas της Τσεχία, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2017 (οι οριστικές ημερομηνίες θα αναρτηθούν το προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα του φορέα μας).Στόχος είναι η παραγωγή ενός εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα δίνει έμφαση σε στρατηγικές και τεχνολογίες μάθησης Ρομά.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

 • Απαραίτητη η εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης ή/και στην κοινωνική οικονομία
 • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
 • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Άνεση στην ομαδική εργασία

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Δήλωση συμμετοχής

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που νέοι όλων των ηλικιών μπορούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν.Αυτές οι δεξιότητες έχουν ζωτική σημασία για την συναισθηματική ευημερία και την επιτυχία της ζωής, όπως είναι η διαχείρηση του άγχους.Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική σας ζωή και καριέρα, γι’αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι και γιατί είναι τόσο σημαντικό.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στα πλάισια του Ευρωπαϊκού έργου ΕRASMUS+ «Emotion to Motion - Emotional Intelligence Skills Development to Foster Youth Employability», πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση των συναισθηματικών δεξιοτήτων των νέων για την καλύτερη απασχόληση τους.

Στην εκπαίδευση πρόκειται να συμμετάσχουν 2 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας, κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου (οι οριστικές ημερομηνίες θα αναρτηθούν το προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα του φορέα μας), προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

 • Άτομα ηλικίας 21 έως 30 ετών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
 • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!

Δήλωση συμμετοχής

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+, «SPARKS - Strenghtening Entrepreneurial» , πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών.

Στο σεμινάριο πρόκειται να συμμετάσχουν 2 άτομα από Ελλάδα τα οποία θα ταξιδέψουν σε Πορτογαλία-Τουρκία, , κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2017-Φεβρουαρίου (οι οριστικές ημερομηνίες θα αναρτηθούν το προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα του φορέα μας),που θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν 1ος μήνα πρακτική άσκηση σε επιτυχημένη εταιρία επιχειρηματία.Κατά την ολοκλήρωση οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει εμπειρία πάνω στην διοίκηση μιας εταιρίας.

Διάρκεια σεμιναρίου 1 μήνας.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

 • Άτομα ηλικίας 21 έως 30 ετών που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
 • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας
 • Άνεση στην ομαδική εργασία
 • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή.

Δήλωσε συμμετοχή τώρα!