Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα για υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού

1Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ και για το έργο PrometheusPromoting Management and Entrepreneurial Thinking among the career counselors and guidance practinioners in the EU Societies,αναπτύσσει ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα με ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο ως Ενιαία Ψηφιακή Θυρίδα για υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα θα αποτελέσει μια καινοτόμο μηχανή για την επικαιροποιημένη παροχή συμβουλευτικής και θα συγκεντρώνει πληροφορίες, εργαλεία, επαγγελματικά δίκτυα και προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και θα τους επιτρέψουν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και την παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς θα τις αντιστοιχίσουν με τις διαγνωσθείσες τάσεις στο χώρο της συμβουλευτικής.

Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια της 2ης διακρατικής συνάντησης στο πλαίσιο του έργου που έλαβε χώρα στην Ρώμη στις 16 Ιουνίου 2015, οι εταίροι του έργου επικεντρώθηκαν και ανέλυσαν τα επόμενα βήματα και τις επόμενες ενέργειες τους με προσανατολισμό την ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων του έργου.

Σχετικό Άρθρο:  OpsiLabels: Παραγωγής film-master barcode και εκτύπωση ετικετών barcode

Συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία της συνάντησης είναι τα εξής:

  • Μια συνολική αναφορά σχετικά με τις συνθήκες του επαγγέλματος του επαγγελματικού προσανατολισμού θα είναι διαθέσιμη εντός του καλοκαιριού του 2015. Η αναφορά αυτή θα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του επαγγέλματος στις χώρες που συμμετέχουν στο Έργο.
  • Το εγχειρίδιο το οποίο θα περιέχει 100+ βέλτιστες πρακτικές από τον χώρος της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού θα είναι επίσης διαθέσιμο εντός του καλοκαιριού 2015.
  • Τον Σεπτέμβριο του 2015 θα ξεκινήσουν οι εργασίες και οι δραστηριότητες με στόχο την πλήρη ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας.
  • Η ιστοσελίδα του Έργου θα είναι πολύ σύντομα σε πλήρη λειτουργία.

 

Ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα για υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού

Related Posts