Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εργαλεία και Πρακτικές Προώθησης της Ισότητας από το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ως φορέας στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικότητας συμμετείχε στην ημερίδα που διοργανώθηκε την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2015 στη Λάρισα με θέμα «Ισότητα Φύλων και Ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν εργαλεία και πρακτικές προώθησης της ισότητας των φύλων τα οποία εφαρμόστηκαν κατά την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς, επίσης, και του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality» της Γ.Γ. Ισότητας το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο φορέας, στη διάρκεια των ετών έχει καταφέρει να:

  • Δημιουργήσει και εφαρμόσει καινοτόμα εργαλεία στήριξης γυναικών επιχειρηματιών
  • Αναπτύξει εξειδικευμένες μεθοδολογίες στήριξης των γυναικών επιχειρηματιών και κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Βοηθήσει στη δημιουργία γυναικείων συνεταιρισμών και επιχειρήσεων
  • Συμβάλλει σημαντικά στην πώληση προϊόντων και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση εδώ

Εργαλεία και Πρακτικές Προώθησης της Ισότητας από το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.

Related Posts