Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κοινωνική οικονομία & επιχειρηματικότητα – αποτελεί μια βέλτιστη στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών?

Η υφιστάμενη οικονομική κρίση καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας επηρεάζουν σημαντικά διάφορες κοινωνικές ομάδες. Οι μετανάστες αποτελούν ίσως την πιο ευπαθή κοινωνική ομάδα απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.

Το Ευρωπαϊκό ERASMUS+ έργο “Social ENTrepreneurship for IMigrants” στοχεύει στην δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και ένταξης στην εργασία για μετανάστες. Η κοινωνική οικονομία αποτελεί έναν κλάδο ο οποίος μπορεί να προσφέρει τις ευκαιρίες απασχόλησης των μεταναστών και άλλων ευπαθών ομάδων και, συνεπώς, να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη μοντέλων και βέλτιστων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μεταναστών (καθώς και άλλων ατόμων που απειλούνται από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό), που θα έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης των ομάδων αυτών στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Το πρώτο βήμα προς την επίτευξη του βασικού στόχου του έργου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της κοινωνικής οικονομίας στις συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Σλοβενία. Η μελέτη αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και παρουσιάζει βέλτιστες πρακτικές κοινωνικών επιχειρήσεων από κάθε χώρα. Επίσης, περιγράφονται οι δυνατότητες δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο και σε κάθε χώρα και, ταυτόχρονα, προτείνεται μεθοδολογία αναγνώρισης των επιχειρηματικών ευκαιριών στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας.

Σχετικό Άρθρο:  Πλατφόρμα για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε μετανάστες

Το δεύτερο βήμα προς την επίτευξη του βασικού στόχου του έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αναγνώριση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και του ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας από την κοινωνική ομάδα των μεταναστών. Για την ανάπτυξη αυτής της μεθοδολογίας και την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους μετανάστες καθώς και αντίστοιχα θεματικά σεμινάρια. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων τα οποία θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες που υποστηρίζουν μετανάστες να:

  • Διαπιστώσουν το ενδιαφέρον για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
  • Καθορίσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
  • Υποστηρίξουν τους μετανάστες στην καταγραφή των δυνατών τους σημείων και των δεξιοτήτων τους
  • Υλοποιήσουν θεματικά σεμινάρια πάνω στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

Όλα τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα είναι διαθέσιμα για επαγγελματίες και οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη σε μετανάστες και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Το επόμενο βήμα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SENTIM είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος και εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικών μαθημάτων που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες και οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη σε μετανάστες και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τα προγράμματα θα προσφέρουν χρήσιμα εφόδια με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και εργαλεία που θα επιτρέψουν τους επαγγελματίες να βελτιώσουν τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης προς τις ομάδες αυτές.

Σχετικό Άρθρο:  Κοινωνική επιχειρηματικότητά για μετανάστες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές δραστηριότητες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Methodology for identifying interest & competences!

Business opportunities in Social Economy!

Κοινωνική οικονομία & επιχειρηματικότητα – αποτελεί μια βέλτιστη στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών?

Related Posts