by Institute of Entrepreneurship Development iED

Ενδυνάμωση της Nεολαίας στην Kοινωνική Eπιχειρηματικότητα μέσω Eυέλικτων Mεθοδολογιών

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου “Socially Agile“, συντάχθηκε με επιτυχία μια ολοκληρωμένη έκθεση για τη διερεύνηση του τοπίου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταξύ των ευρωπαίων νέων και την ενδυνάμωση της νεολαίας. Η πρωτοβουλία αυτή, σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Λετονία, Κύπρο και Πολωνία, διεξήγαγε έρευνα σε 224 νέους και κοινωνικούς επιχειρηματίες. Η έρευνα αυτή έριξε φως στις τρέχουσες αντιλήψεις, τα κίνητρα και τις προκλήσεις μεταξύ κοινωνικής επιχειρηματικότητας και νέων.

Αντιλήψεις των Νέων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η έκθεση υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων ευρωπαίων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως μέσο για την επίτευξη θετικών αλλαγών. Παρά το ενδιαφέρον αυτό, υπάρχει σημαντικό κενό γνώσεων, με πολλούς να εκφράζουν την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη κατανόηση στο θέμα. Βέβαια, το κενό αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στα εκπαιδευτικά προγράμματα, δίνοντας έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές.

Κίνητρα Συμμετοχής στο Κοινωνικό Επιχειρείν

Ένα αξιοσημείωτο εύρημα της έρευνας είναι το ευρύ φάσμα κινήτρων που οδηγούν στην ενδυνάμωση της νεολαίας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τα βασικά κίνητρα περιλαμβάνουν:

  1. Επιθυμία για αντίκτυπο: Ένας σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων εξέφρασε την επιθυμία να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις, γεγονός που αντανακλά τη στροφή των νέων προς την επιχειρηματικότητα με γνώμονα τις αξίες.
  2. Προσωπική ευχαρίστηση: Πολλοί νέοι έλκονται από την κοινωνική επιχειρηματικότητα για την προσωπική ευχαρίστηση που προσφέρει, επιτρέποντάς τους να ευθυγραμμίσουν τις επαγγελματικές τους προσπάθειες με τις προσωπικές τους αξίες και τις ηθικές τους πεποιθήσεις.
  3. Καινοτομία και δημιουργικότητα: Η ευκαιρία να καινοτομούν και να εφαρμόζουν δημιουργικές λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα είναι ένα άλλο σημαντικό κίνητρο, αναδεικνύοντας το επιχειρηματικό πνεύμα των νέων.

Εμπόδια στη Συμμετοχή των Νέων στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Η έκθεση εντοπίζει διάφορα ζητήματα που εμποδίζουν την εμπλοκή των νέων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, όπως:

  1. Έλλειψη πόρων: Η πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους και δίκτυα υποστήριξης αποτελεί κρίσιμη πρόκληση. Το κυριότερο είναι ο περιορισμός της ικανότητας των νέων επιχειρηματιών να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμα κοινωνικά εγχειρήματα.
  2. Εκπαιδευτικά κενά: Είναι εμφανής η ανάγκη για πιο στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, εφοδιάζοντας τους νέους με επιχεριηματικές δεξιότητες.
  3. Ρυθμιστικές και πολιτικές προκλήσεις: Τα περίπλοκα ρυθμιστικά περιβάλλοντα και η έλλειψη υποστηρικτικών πολιτικών συνθέτουν ισχυρά εμπόδια στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Ο ρόλος των Ευέλικτων Μεθοδολογιών στην Ενδυνάμωση της Νεολαίας

Οι Ευέλικτες Μεθοδολογίες, με έμφαση στην ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και την ανάπτυξη αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας των νέων. Η ενσωμάτωση των αρχών της ευέλικτης μάθησης στα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελεί κρίσιμο βήμα προς την ανάπτυξη των επιδόσεων των μαθητών. Ακόμη, η κατάλληλη προετοιμασία μέσω της ευέλικτης μάθησης ενισχύει την αποτελεσματικότητα των μαθητών στον ανταγωνιστικό κόσμο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Συμπέρασμα

Τέλος, τα εμπειρικά δεδομένα της έκθεσης υπογραμμίζουν το δυναμικό της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως καταλύτη για θετική κοινωνική αλλαγή. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των εμποδίων και η αξιοποίηση ευέλικτων μεθοδολογιών για την ενδυνάμωση της νεολαίας είναι ζωτικής σημασίας. Με την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους νέους, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες μπορούν να συμβάλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Τελευταία Νέα

Ανοικτή Πρόσκληση: Online Σεμινάριο για την...

Είστε νέος/α επιχειρηματίας ή ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Θέλετε να εξελίξετε τις γνώσεις σας και να ενσωματώσετε τις αρχές της...

Διαδραστικό βιβλίο SAHHim: Καλλιεργώντας Υγιείς Τρόπους...

Το SAHHim δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (SSN) και των εκπαιδευτικών τους σχετικά...

Έρευνα για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων...

Δηλώστε συμμετοχή στην έρευνα που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου και πιστοποιημένου προγράμματος επανεκπαίδευσης (reskilling) για πρόσφατους πτυχιούχους και...

Νέα Πρόσκληση για Χρηματοδοτική Στήριξη Επενδύσεων...

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις έως και 50.000 ευρώ! Το πρόγραμμα επιχορήγησης επενδύσεων πράσινης μετάβασης του έργου STAGE ανακοίνωσε τη δεύτερη πρόσκληση του.   Το STAGE...

Εικονική Πραγματικότητα και Εκπαίδευση: Μια Νέα...

Η εικονική πραγματικότητα και η εκπαίδευση είναι δύο κλάδοι που αλληλεπιδρούν ραγδαία, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στη μάθηση. Με την τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων ετών,...