by Institute of Entrepreneurship Development iED

Νέα Πρόσκληση για Χρηματοδοτική Στήριξη Επενδύσεων Πράσινης Μετάβασης

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις έως και 50.000 ευρώ!

Το πρόγραμμα επιχορήγησης επενδύσεων πράσινης μετάβασης του έργου STAGE ανακοίνωσε τη δεύτερη πρόσκληση του.  

Το STAGE αποτελεί έναν μοναδικό μηχανισμό υποστήριξης, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαδικασία πράσινης μετάβασης τους. 

Μέσω του προγράμματος επιχορήγησης πράσινων επενδύσεων, το STAGE διαθέτει έως 50.000 ευρώ για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα αναπτύξουν επενδυτικές ιδέες για την καινοτομία και την οικονομία μηδενικών ρύπων. 

Η επιχορήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί από την επιχείρηση προκειμένου:    

  • Να προετοιμάσει το «πράσινο» επενδυτικό σχέδιο της (μπορεί να περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό και τεχνολογική καινοτομία, αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση, εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μοντέλων κυκλικής οικονομίας κ.λπ,).  
  • Να λάβει πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται για την προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη σκοπιμότητας, τεχνολογικός έλεγχος, συλλογή δεδομένων και ανάλυση της αξιολόγησης του αποτυπώματος άνθρακα, κατασκευή πρωτοτύπων, πιλοτικές δοκιμές και επίδειξη, προσαρμογή επιχειρηματικών διαδικασιών, υποστήριξη για τη χρήση εγκαταστάσεων δοκιμών, άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλων και καθοδήγησης που σχετίζονται με την προετοιμασία του επενδυτικού σχεδίου).  

Η τρέχουσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή έως τις 31 Μάϊου 2024. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την ΕΕ καθώς και από χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα “Horizon Europe“.   

Η υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά απλή. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πραγματοποιούν την εγγραφή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα του STAGE και στη συνέχεια συμπληρώνουν την εκτίμηση βιωσιμότητας- ένα εύχρηστο εργαλείο που αναλύει τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε διάφορες πτυχές των δεικτών ESG, καθώς και το υφιστάμενο επίπεδο καινοτομίας τους. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν στην ενότητα Application (Αίτηση) της πλατφόρμας και ακολουθούν τις οδηγίες για την υποβολή της αίτησης τους. 

Οι σύμβουλοι βιωσιμότητας που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα του STAGE μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη καθοδήγηση στις εταιρείες για την ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων.  

Σημαντική διευκρίνηση: Η χρηματοδότηση θα πρέπει να αφορά υπηρεσίες που παρέχονται από τους συμβούλους βιωσιμότητας που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα του STAGE, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οικοσυστήματος του STAGE. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της πρόσκλησης μέσω του συνδέσμου stagepartners.eu/financial-grants είτε επικοινωνώντας με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας   
 

Τηλ: 2410 626943 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Χαλάτσης Θωμάς  
Email: info@ied.eu    

«Το έργο STAGE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόψεις που εκφράζονται στο άρθρο αυτό ωστόσο είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντανακλούν αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της European Health and Digital Executive Agency. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρχή χρηματοδότησης μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνοι για αυτές»  

Τελευταία Νέα

Γίνετε Πρότυπο: Εμπνεύστε τη Νέα Γενιά...

Είστε μία δυναμική και καταξιωμένη γυναίκα στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών ή των μαθηματικών; Σας προσκαλούμε να...

Socially Agile Hackathon: Οι Ομάδες από...

Στις 21 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το διαδικτυακό Hackathon μέσω της πλατφόρμας Zoom, το οποίο διοργάνωσε το έργο Socially Agile, εταίρος του οποίου είναι...

Ενδυνάμωση της Nεολαίας στην Kοινωνική Eπιχειρηματικότητα...

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου "Socially Agile", συντάχθηκε με επιτυχία μια ολοκληρωμένη έκθεση για τη διερεύνηση του τοπίου της κοινωνικής...

Ανοικτή Πρόσκληση: Online Σεμινάριο για την...

Είστε νέος/α επιχειρηματίας ή ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Θέλετε να εξελίξετε τις γνώσεις σας και να ενσωματώσετε τις αρχές της...

Διαδραστικό βιβλίο SAHHim: Καλλιεργώντας Υγιείς Τρόπους...

Το SAHHim δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (SSN) και των εκπαιδευτικών τους σχετικά...