Επιχειρηματικότητα

Το εγχειρίδιο «Καλών Πρακτικών για την Καινοτομία στο χώρο εργασίας» είναι διαθέσιμο!

Στο πλαίσιο του προγράμματος INNovaSouth, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους Ιταλούς εταίρους της JO Consulting ανέπτυξαν το «Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για την Καινοτομία στο χώρο εργασίας».

Το εγχειρίδιο «Καλών Πρακτικών για την Καινοτομία στο χώρο εργασίας» είναι διαθέσιμο!
Περισσότερα

Ηλεκτρονική πλατφόρμα SWIRL στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στο πλαίσιο του Erasmus + έργου SWIRL, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους με χαρά σας παρουσιάζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα SWIRL για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων

Ηλεκτρονική πλατφόρμα SWIRL στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Περισσότερα

COL-SUMERS: Ανάπτυξη Προγράμματος Κατάρτισης για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Συνεργατικής Κατανάλωσης σε Ηλικιωμένα Άτομα

Το έργο COL-SUMERS έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των ηλικιωμένων ανθρώπων σχετικά με το πως να αξιοποιήσουν την Συνεργατική Κατανάλωση (CC) μέσω μιας καινοτόμας εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Η εταιρικότητα αποτελείται από επτά οργανισμούς από τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ισπανία και κάθε ένας από αυτούς είναι ειδικός στους τομείς τους.

COL-SUMERS: Ανάπτυξη Προγράμματος Κατάρτισης για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Συνεργατικής Κατανάλωσης σε Ηλικιωμένα Άτομα
Περισσότερα

Εκμάθηση που βασίζεται στην Εργασία (WBL): H περίπτωση της Ελλάδας

Από το 2010, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι συνεργάστηκαν για να προωθήσουν τους στόχους που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Ανακοινωθέντος της Μπριζ.

Εκμάθηση που βασίζεται στην Εργασία (WBL): H περίπτωση της Ελλάδας
Περισσότερα