Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη νέων άνεργων από το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος “Be Positive – A positive psychological approach to enhancing resilience and utilizing strengths in European unemployed youth”.


Εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη νέων άνεργων από το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.

Related Posts