by Institute of Entrepreneurship Development iED

Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας: Η Αντανάκλαση του Σήμερα

Ποιες είναι οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και πως αυτές έχουν ευνοηθεί από τις εξελίξεις που υφίστανται στην κοινωνία σήμερα;

Κατά γενική ομολογία η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Τέτοια επίπεδα είναι το κοινωνικό, το πολιτισμικό, το πολιτικό, το οικονομικό και το τεχνολογικό. Όλοι οι τομείς και οι κλάδοι της κοινωνίας οφείλουν να προσαρμοστούν στις νέες αυτές εξελίξεις προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπία και μια κοινή πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης. Το εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα οι μέθοδοι διδασκαλίας, είναι ένας από τους κλάδους εκείνους που πρέπει να ακολουθήσουν τις αλλαγές αυτές που επιβάλλει η σύγχρονη εποχή.

Με τον όρο σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας μπορούμε να αναφερθούμε σε διάφορες νέες πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτές μπορεί να σχετίζονται τόσο με την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων και μέσων όσο και με τις γενικότερες αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στον τρόπο διδασκαλίας και στην αποδοτικότητα που υφίστανται μέχρι σήμερα.

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Η γενιά αυτή των μαθητών του σήμερα, θεωρείται η πιο εξοικειωμένη με το διαδίκτυο καθώς έχουν γεννηθεί σε μια εξολοκλήρου τεχνολογική εποχή, αυτή του 21ου αιώνα. Για τον λόγο αυτό, οι πρακτικές που προέκυψαν από τον Covid-19, και συγκεκριμένα η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βρήκε τη γενιά αυτή των μαθητών προετοιμασμένη και έτοιμη να ανταπεξέλθει.

Μια σύγχρονη, λοιπόν, μέθοδος διδασκαλίας, σε τεχνολογικό επίπεδο, θεωρείται αυτή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω ειδικών διαμορφωμένων πλατφόρμων στο διαδίκτυο προσαρμοσμένων στις ανάγκες του εκάστοτε μαθήματος. Συγκεκριμένα, οι μαθητές παρακολουθούν την παράδοση των σχολικών μαθημάτων από τους καθηγητές τους μέσα από τον υπολογιστή τους, σε live χρόνο, και εξακολουθούν να έχουν δυνατότητες όπως το να εκφράσουν κάποια απορία ή να λύσουν κάποια άσκηση.

Ψηφιακή Μάθηση: Το Νέο Μέσο Εκπαίδευσης

Παραμένοντας σε επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης, μια άλλη τεχνική διδασκαλίας είναι αυτή της ηλεκτρονικής μάθησης. Με τον όρο αυτόν εννοούμε την δυνατότητα που έχει κάποιος να εκπαιδευτεί μέσω του υπολογιστή ανεξάρτητα από τη σύνδεση του ή όχι στο διαδίκτυο. Η ηλεκτρονική μάθηση είναι ευρέως διαδομένη κυρίως με τον αγγλικό της όρο e-Learning. Τα τελευταία χρόνια είναι μια πολύ δημοφιλής μορφή εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν γνώση από οποιοδήποτε μέρος κι αν βρίσκονται και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Αυτό τους επιτρέπει να προσαρμόζουν την εκπαίδευσή τους στο πρόγραμμα τους και στον ελεύθερο τους χρόνο.

Μορφές Διδασκαλίας του Σήμερα

Οι σύγχρονες μορφές διδασκαλίας αφορούν και τις αλλαγές που πρέπει να συμβούν σε σχέση με τον τρόπο παράδοσης των μαθημάτων. Μέχρι τώρα, το εκπαιδευτικό σύστημα ευνοούσε εξολοκλήρου την απλή μεταφορά της γνώσης στους μαθητές με μοντέλα όπως η αποστήθιση, χωρίς να δίνουν έμφαση στην ποικιλομορφία των επιθυμιών και των κλίσεων του εκάστοτε μαθητή. Η σύγχρονη διδασκαλία αγκαλιάζει και προωθεί νέες εκπαιδευτικές τεχνικές διδασκαλίας που έχουν ως κύριο στόχο τον ίδιο τον μαθητή.

Σύγχρονη Διδασκαλία: Η Εκπαίδευση του Μέλλοντος

Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας θεωρούνται μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας. Αυτές περιλαμβάνουν παιδαγωγικές τεχνικές που στοχεύουν στο να δημιουργήσουν νέους με κριτική σκέψη, αντίληψη και με καλλιεργημένες τις ατομικές τους δεξιότητες. Νέους με ερεθίσματα, που να αναζητούν μόνοι τους την γνώση και έτσι να την αποστηθίζουν δια βίου. Τέτοιες παιδαγωγικές τεχνικές θεωρούνται ο διάλογος και η μεταφορά απόψεων μεταξύ των μαθητών, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που στόχο έχουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν ευκολότερα τη γνώση και τέλος η συμμετοχική διδασκαλία.

Η συμμετοχική διδασκαλία, βασίζεται στην βιωματική κυρίως εκμάθηση και έχει ως στόχο την εξολοκλήρου ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην τάξη. Ο μαθητής συμβάλει στην εκπαιδευτική διδασκαλία και την επηρεάζει. Η μέθοδος αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη των αξιών των μαθητών και στην προετοιμασία τους σε ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Είναι πολύ σημαντικό, να ακολουθούμε τις εξελίξεις της κοινωνίας και να προσαρμοζόμαστε σε αυτές. Το ίδιο πρέπει να κάνει και το εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να βοηθήσει τους νέους να ενταχθούν καλύτερα στην σύγχρονη κοινωνία. Αυτό, βέβαια, είναι κάτι που θα το πετύχει μόνο όταν η εκμάθηση δεν θα αντιμετωπίζεται πια ως μια απλή μεταφορά γνώσεων.

Τελευταία Νέα

Μνημόνιο Συνεργασίας Mεταξύ iED και ΕΚΕΤΑ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED), ένας βραβευμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας, την προώθηση και την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού πνεύματος,...

Πράσινη Επιχειρηματικότητα…Με Συνείδηση!

της Αλεξάνδρας Κουτσουβά Η επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί αναμφισβήτητα τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας μίας χώρας. Είναι μία από τις κύριες πηγές...

Έρευνα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες των...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας καλεί να συμμετέχετε στην έρευνα για τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους εκπαιδευτικούς, για την ενσωμάτωση της...

Startup EU Academy Διαδικτυακή Πύλη για...

Η καταπολέμηση της ανεργίας αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς, εκτός από τη θετική επίδραση στους νέους, ενισχύει την νεανική επιχειρηματικότητα και συμβάλλει...

BIG INTERNPRIZE Δραστηριότητα Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Ιδεών στην...

Λάβετε μέρος στη δραστηριότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών που θα πραγματοποιηθεί στο Rijeka της Κροατίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "BIG InternPrize - Business Ideas Generation"....