by Institute of Entrepreneurship Development iED

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Μια Νέα Πραγματικότητα

Ποια οφέλη προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην κοινωνία και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις;

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στις μέρες μας έχει αδιαμφισβήτητα αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων, χαρίζοντας στην καθημερινότητα μας μεγαλύτερη ευκολία. Η ανάπτυξη αυτή, έχει οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος προσφέρει μια σειρά από οφέλη και πλεονεκτήματα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εκμεταλλευτούν τα οφέλη του και να συμβαδίσουν με την εξέλιξη αυτή προκειμένου να μείνουν ακλόνητες και ανταγωνιστικές.

Με τον όρο ψηφιακός μετασχηματισμός αναφερόμαστε στο μεταβατικό στάδιο από τον παραδοσιακό τρόπο εκτέλεσης των λειτουργιών μιας επιχείρησης στο σύγχρονο. Αυτό φυσικά επιτυγχάνεται με την χρήση τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εισαγωγή του στις επιχειρήσεις έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Ο Covid-19 αποτέλεσε μια ευκαιρία για δοκιμή και προσαρμογή ενώ παράλληλα ευνόησε την ραγδαία ανάπτυξη και την υιοθέτησή του από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών του κράτους.

Τα Digital Transformation Οφέλη στις Επιχειρήσεις

Tα οφέλη του Digital Transformation στις επιχειρήσεις είναι πολλά και σημαντικά. Αρχικά, μετέβαλλε τα δεδομένα σε πρακτικό επίπεδο. Η ανάγκη για απλούστευση των διοικητικών πρακτικών και των διαδικασιών ήταν απαραίτητη καθώς ο όγκος των εργασιών ολοένα και αυξανόταν. Για τον λόγο αυτό, ευνοήθηκε η κατάργηση του χαρτιού αφού όλες οι λειτουργίες και τα δεδομένα των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών ψηφιοποιήθηκαν, επιτυγχάνοντας έτσι τον καλύτερο και ευκολότερο έλεγχό τους.

Η ψηφιοποίηση όλων αυτών των λειτουργιών οδηγεί στην απελευθέρωση πολύτιμου, για τις επιχειρήσεις, χρόνου. Ο χρόνος που έπρεπε κάποιος να καταναλώσει για να αρχειοθετήσει και να ανατρέξει σε δεδομένα, μειώθηκε αισθητά ενώ πλέον όλες οι λειτουργίες έγιναν προσβάσιμες από οποιοδήποτε μέρος και σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, απλά και εύκολα μέσω των ηλεκτρονικών εργαλείων και μέσων.

Ο Covid-19 μείωσε ραγδαία τις ανθρώπινες επαφές και την ελεύθερη κυκλοφορία. Επομένως, η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση των κρατικών και άλλων ιδιωτικών υπηρεσιών  χρειάστηκε να γίνεται ηλεκτρονικά. Πριν το Digital Transformation, ο καταναλωτής χρειαζόταν να επισκεφθεί δια ζώσης την επιχείρηση ή την υπηρεσία από την οποία ήθελε να εξυπηρετηθεί. Χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η εξυπηρέτηση επιτυγχάνεται οποιαδήποτε στιγμή, ανεξαρτήτως ωραρίου και φυσικής παρουσίας. Αυτό διευκολύνει τόσο την εργασία των υπαλλήλων όσο και την εξυπηρέτηση των ιδιωτών οι οποίοι δεν χρειάζεται να περνούν μεγάλο χρόνο στην αναμονή.

Η Ανάπτυξη του e-Επιχειρείν

Στην περίπτωση του λιανεμπορίου, με την εξάπλωση του Covid-19 ευνοήθηκαν, ακόμα περισσότερο, πρακτικές όπως το e-Επιχειρείν. Η αναστολή λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων οδήγησε τους επιχειρηματίες στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων. Ένα e-shop δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να προβάλει και να πουλήσει τα προϊόντα του μέσω του διαδικτύου, χωρίς την φυσική παρουσία του καταναλωτή.

Τα e-shop συγκριτικά με τα φυσικά καταστήματα έχουν πολύ λιγότερα λειτουργικά έξοδα και δαπάνες. Επιπλέον, έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έτσι, οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερο δυνητικό πελατολόγιο καθώς οι γεωγραφικοί περιορισμοί διευρύνονται.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Κοινωνία

Επιπλέον, διευκολύνθηκαν διαδικασίες που αφορούν όλους τους τομείς της κοινωνίας.  Η παιδεία, η οικονομία, η ψυχαγωγία, η υγεία και οι κοινωνικές σχέσεις είναι ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Στον τομέα της παιδείας, ευνοήθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η υιοθέτηση τεχνολογικών μέσων στη διαδικασία μάθησης. Τα μέσα αυτά διευκόλυναν τις παιδαγωγικές πρακτικές και ιδιαίτερα σε μια εποχή σαν την σημερινή που οι επιπτώσεις του Covid-19 δεν ευνοούσαν την παράδοση των μαθημάτων στις σχολικές τάξεις.

Επιπρόσθετα, συναντάμε το Digital Transformation στον τομέα της υγείας. Η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και άλλων ρηξικέλευθων τεχνολογιών, συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία και επίτευξη όλων των υγειονομικών πρακτικών που στοχεύουν στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών.

Στον τομέα της οικονομίας αναπτύχθηκαν ψηφιακά πολλές διαδικασίες. Η εξόφληση λογαριασμών, οι ανέπαφες αλλά και online συναλλαγές είναι κάποιες απο αυτές. Όλα αυτά αποδεσμεύουν τον καταναλωτή από την φυσική του παρουσία. Η ανάπτυξη συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού εμπορίου, θεωρείται λύτρωση για τους καταναλωτές που ο χρόνος τους είναι περιορισμένος. Επιπλέον, με το e-commerce αυξήθηκαν και οι επιλογές τους εφόσον μπορούν να ψωνίζουν απο οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Εν κατακλείδι, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να υιοθετούν τις πρακτικές του ψηφιακού μετασχηματισμού για δυο βασικούς λόγους. Πρώτον, προκειμένου να απολαύσουν τα οφέλη του και δεύτερον για να μπορέσουν να σταθούν δυναμικά απέναντι στον ανταγωνισμό. Είναι, βέβαια πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό πως η τεχνολογία δεν είναι κάτι στατικό, αντιθέτως συνεχώς εξελίσσεται. Αν, λοιπόν, ακόμη δεν έχετε ενσωματώσει πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνετε!

Τελευταία Νέα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα: Στόχος η Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τι είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα και με ποιόν τρόπο μπορούν οι επιχειρήσεις να μετατραπούν σε "πράσινες"; Η παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση αυξάνεται εκθετικά τα τελευταία χρόνια....

FlexiTour Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Επαγγελματιές του...

Το FlexiTour εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου “Flexi-Tour - Flexible up-skilling pathways for professionals in the field of tourism”. Πρόκειται...

iED και ΙΕΚ ΑΚΜΗ Λάρισας: Ανακοίνωση...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED), ένας βραβευμένος Ελληνικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο...

Το iED Ανακοινώνει Νέα Συνεργασία με...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED), ένας βραβευμένος Ελληνικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα και ένα ταχέως αναπτυσσόμενο...

Η Εργασία Διαμορφώνει την Καριέρα… Ή...

της Ευρυδίκης Μαρκοπούλου Συχνά ταυτίζουμε την εργασία με την καριέρα. Όμως, οι δύο όροι αντιπροσωπεύουν διαφορετικές έννοιες στην ζωή μας. Ποια η Διαφορά Η εργασία ή αλλιώς...