by Institute of Entrepreneurship Development iED

Παρουσίαση του Πρώτου Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Την Παρασκευή 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του πρώτου Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικών φορέων που συμμετέχουν στο καινοτόμο εγχείρημα.

Η ιδέα για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας αναπτύχθηκε ύστερα από πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και τη Γενική Γραμματεία Εργασίας για την ανάδειξη των Ελληνικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας μέσω της συμμετοχής τους στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs), επιδιώκοντας την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοασφάλειας, της Ανάπτυξης Προηγμένων Ψηφιακών Δεξιοτήτων, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της διαλειτουργικότητας.

Το Health Hub συμμετέχει επίσημα στον Οριστικό Πίνακα του καταλόγου των 15 Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που αναδείχθηκαν σε εθνικό επίπεδο και θα συγχρηματοδοτηθεί από το νέο πολυετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027” και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όραμα του Health Hub είναι να αναδείξει την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ολόκληρη την Ελλάδα ως κυρίαρχο σημείο αναφοράς πανευρωπαϊκά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Υγείας, των Φαρμάκων και ολόκληρου του Οικοσυστήματος Υγείας και Περίθαλψης, μέσω εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών.

Το Health Hub θα αποτελέσει “κατάστημα μίας στάσης” για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα της Υγείας και των Φαρμάκων. Αναπτύσσει ένα μεγάλο οικοσύστημα με περισσότερους από 2.000 οργανισμούς, 1 εκατομμύριο χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών του και περισσότερους από 100 οργανισμούς που θα λαμβάνουν υποστήριξη κατά τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Παράλληλα, έχουν ήδη υπογραφεί περισσότερα από 10 μνημόνια συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών από κοινού με άλλους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας, τη μεταφορά της γνώσης και τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών, την υλοποίηση Brokerage Events και ενημερωτικών εκδηλώσεων για την είσοδο επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού.

Στο Health Hub συμμετέχουν και υποστηρίζουν ενεργά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, 9 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα:

Και 9 καινοτόμες και δυναμικές εταιρείες και φορείς επιχειρηματικότητας:

Επικεφαλής Οργανισμός είναι το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας iED που δραστηριοποιείται στη Λάρισα από το 2005.

Μέσω του Health Hub θα προσφέρονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ψηφιακού μετασχηματισμού σε άτομα, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι υπηρεσίες αυτές θα προάγουν την ανάπτυξη πιστοποιημένων ψηφιακών δεξιοτήτων και την προσθήκη νέων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω προηγμένων τεχνολογιών εκπαίδευσης Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR και AR).

Οι υπηρεσίες θα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Δοκιμή πριν την επένδυση καινοτόμων υπηρεσιών, προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, υπηρεσίες υποστήριξης στην εύρεση επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων, καθώς και πολλαπλές ευκαιρίες δικτύωσης και πρόσβασης στο οικοσύστημα της καινοτομίας.

Κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας το Health Hub προβλέπονται:

  • Τον ψηφιακό μετασχηματισμό περισσότερων από 300 μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου Τομέα.
  • Περισσότερες από 100 τοπικές επιχειρήσεις και  start-ups θα αποκτήσουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Αγορά της Υγείας και των Φαρμάκων.
  • Την ανάπτυξη ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας σχεδιασμού και χρήσης φαρμάκων.
  • Πάνω από 1000 φορείς που θα αποκτήσουν πρόσβαση και θα αξιοποιήσουν τις Πλατφόρμες Νέφους για τη διαχείριση των νέων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης των ιατρικών δεδομένων
  • Την ανάδειξη και αξιοποίηση περισσότερων από 50 τεχνολογιών ψηφιακής υγείας (όπως ανάπτυξη εργαλείων προσομοίωσης (VR) με τη μεταφορά σε εικονικά περιβάλλοντα για την ταχύτερη αποκατάσταση και ενδυνάμωση ασθενών, 3D printing οργάνων ανθρωπίνου σώματος, εφαρμογή τεχνικών οπτικοποίησης επαυξημένης πραγματικότητας (AR) στον προ εγχειρητικό σχεδιασμό και άλλα).
  • Τη σύναψη περισσότερων από 100 συμβολαίων συνεργασίας μεταξύ των φορέων του Οικοσυστήματος.
  • Πάνω από 2000 εκπαιδευόμενους από την Περιφέρεια, την Ελλάδα και την Ευρώπη σε ψηφιακές δεξιότητες και νέες τεχνολογίες.

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της Υγείας, θα διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στη σύνδεση έρευνας και αγοράς, ενώ θα επωφεληθούν οι εταιρείες υγείας, νοσοκομεία και κλινικές της Περιφέρειας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Αχιλλέας Νταβέλης, Πρόεδρος ΣΘΕΒ & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Animus
Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρόεδρος Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας & Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παναγιώτης Βλάμος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημήτριος Βλαχάκης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων & Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής του τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Ερευνητής Ιατρικής Ακριβείας του ΕΠΙ – ΕΚΠΑ
Βασίλειος Σκυλογιάννης, Διοικητικό Στέλεχος Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
Αλεξάνδρα Κυριτσάκα, Υπεύθυνη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Το Health Hub προσφέρει ευκαιρίες νέων συνεργασιών με άλλες εταιρίες, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ψηφιακή Υγεία και καθιστά τη Θεσσαλία πόλο έλξης με την υλοποίηση εκατοντάδων δράσεων δικτύωσης. Σύντομα θα δημιουργηθούν χώροι υποστήριξης επιχειρήσεων εντός των σύγχρονων εγκαταστάσεων του νέου πάρκου επιχειρηματικής καινοτομίας στη Λάρισα, στο οποίο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται.

Τελευταία Νέα

Ενδυνάμωση της Nεολαίας στην Kοινωνική Eπιχειρηματικότητα...

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου "Socially Agile", συντάχθηκε με επιτυχία μια ολοκληρωμένη έκθεση για τη διερεύνηση του τοπίου της κοινωνικής...

Ανοικτή Πρόσκληση: Online Σεμινάριο για την...

Είστε νέος/α επιχειρηματίας ή ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Θέλετε να εξελίξετε τις γνώσεις σας και να ενσωματώσετε τις αρχές της...

Διαδραστικό βιβλίο SAHHim: Καλλιεργώντας Υγιείς Τρόπους...

Το SAHHim δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (SSN) και των εκπαιδευτικών τους σχετικά...

Έρευνα για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων...

Δηλώστε συμμετοχή στην έρευνα που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου και πιστοποιημένου προγράμματος επανεκπαίδευσης (reskilling) για πρόσφατους πτυχιούχους και...

Νέα Πρόσκληση για Χρηματοδοτική Στήριξη Επενδύσεων...

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις έως και 50.000 ευρώ! Το πρόγραμμα επιχορήγησης επενδύσεων πράσινης μετάβασης του έργου STAGE ανακοίνωσε τη δεύτερη πρόσκληση του.   Το STAGE...