Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Μ46: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθυνόμενο σε Εκπαιδευτές Μεταναστών και Προσφύγων

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκού έργου WIDTH – Women in diaspora as champions of learning to live together. Το έργο WIDTH στοχεύει στην προώθηση της ένταξης και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών-ριών και άλλων μειονεκτούντων ατόμων, ιδίως των γυναικών, μέσω της κατάρτισης στους γλωσσικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς τομείς.

Ένας από τους επιμέρους στόχους του έργου είναι η ανάπτυξη μιας πρακτικής μεθοδολογικής εργαλειοθήκης για εκπαιδευτές-ριες ενηλίκων σχετικά με σκοπό την ενδυνάμωση των μεταναστών-ριών, καθώς και η δοκιμή τους από εκπαιδευτές-ριες, οι οποίοι θα λάβουν ειδική εκπαίδευση μέσω του διαδικτυακού σεμιναρίου που θα υλοποιηθεί.

Με στόχο την βέλτιστη υλοποίηση του έργου και την επίτευξη των παραπάνω στόχων,  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για εκπαιδευτές-ριες μεταναστών-ριών, οι οποίοι-ες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δοκιμή των εκπαιδευτικών εργαλείων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα διαρκέσει συνολικά 8 ημέρες μεταξύ 3 Ιουνίου 2020 και 22 Ιουλίου 2020. Πιο συγκεκριμένα:

 • Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 11.00/13:30 
 • Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 11.00/13:30 
 • Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 11.00/13:30
 • Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 11.00/13:30
 • Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 11.00/13:30
 • Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 11.00/13:30 
 • Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 11.00/13:30
 • Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 11.00/13:30
Σχετικό Άρθρο:  Επιχειρηματικά Μοντέλα στην Ευρώπη του Σήμερα

Το διαδικτυακό σεμινάριο αποτελείται από διαδικτυακές συνεδρίες με εκπαιδευτές-ριες μεταναστών-ριών από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Φινλανδία, καθώς επίσης και από ατομικές μελέτες πάνω στις οποίες θα πρέπει να εργάζεται κάθε εκπαιδευτής-ρια ξεχωριστά.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες-ουσες θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία
 • Να μάθουν νέες μεθόδους εκπαίδευσης μεταναστών-ριών
 • Να κατανοήσουν πώς να εντάξουν διαδικτυακά εργαλεία στην διδασκαλία τους

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προσκαλεί εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες μεταναστών-ριών που θέλουν να αποκτήσουν γνώση πάνω στα εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην μετέπειτα δοκιμή τους, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 Ιουνίου 2020 έως και τις 22 Ιουλίου 2020. Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν συνολικά 2 άτομα από την Ελλάδα.

Προφίλ των ατόμων και προϋποθέσεις:

Υποχρεωτικά:

 • Εκπαιδευτές-ριες μεταναστών-ριών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά & γραπτά)
Σχετικό Άρθρο:  Στηρίζοντας τη κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη καινοτομία στην Ευρώπη

Επιθυμητά:

 • Δυνατότητα συμμετοχής στην δοκιμή των εκπαιδευτικών εργαλείων, που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2020

Μετά την λήξη του σεμιναρίου όλοι-ες οι συμμετέχοντες-ουσες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του σεμιναρίου και κάποιες τεχνικές διευκρινήσεις, μπορείτε να διαβάσετε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι έως 25 Μαΐου 2020. Μετά την λήξη της προθεσμίας θα σας σταλεί e-mail για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Χειμώνα Αλεξάνδρα στο τηλέφωνο 2410 626943 και ώρες 09:00 – 17:00.

Μ46: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθυνόμενο σε Εκπαιδευτές Μεταναστών και Προσφύγων

Related Posts