Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πόσο γρήγορα μαθαίνεις; Το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολόγησης του GEM

To εργαλείο αξιολόγησης GEM, είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο θα σε βοηθήσει να προσδιορίσεις πόσο γρήγορα μαθαίνεις.

Αποτελείται από 50 ερωτήσεις, στις οποίες μπορείτε να απαντήσετε άμεσα και γρήγορα επιλέγοντας την κλίμακα από 1- διαφωνώ απόλυτα έως το 10 – συμφωνώ απόλυτα, σε κάθε ερώτηση. Οι ερωτήσεις είναι χωρισμένες σε 5 κατηγορίες:

  1. Επεξεργασία πληροφοριών ή γνώσεων που λαμβάνετε
  2. Κατανόηση
  3. Εφαρμογή γνώσεων
  4. Επίλυση προβλημάτων
  5. Δεξιότητα συγκέντρωσης

Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις.

Μόλις απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, μπορείτε να λάβετε τα αναλυτικά αποτελέσματα στο email σας συμπληρώνοντας την φόρμα που θα σας εμφανιστεί. Τα αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις πέντε κατηγορίες που αναφέρονται πιο πάνω. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μάθετε ποιες δεξιότητες είναι τα δυνατά σας σημεία και ποιες χρειάζονται βελτίωση.

Οι ερωτήσεις είναι στα αγγλικά!

Εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης 10-15 λεπτά!

Το εργαλείο αξιολόγησης GEM βρίσκεται εδώ! https://game-edu.eu/survey/

Το εργαλείο GEM αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+ προγράμματος «Gamification Methods for Educational Management» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με                 το Κέντρο Στρατηγικών Ανάπτυξης Νεολαίας (Ρουμανία), τον Οργανισμό Τεχνολογιών, Δια βίου Μάθησης και Νεολαίας – TEZA (Βουλγαρία), το Κέντρο Εθελοντών Kielce (Πολωνία) και το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας – SIC (Λετονία).

Σχετικό Άρθρο:  Leadership Team Coaching: Αύξηστε την απόδοσης της ομάδας σας

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://game-edu.eu/

ή επικοινωνήστε με μέσω email με την κα. Μπαχούση Τζούλια (jbahushi@ied.eu)

Πόσο γρήγορα μαθαίνεις; Το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο αξιολόγησης του GEM

Related Posts