by Institute of Entrepreneurship Development iED

Κεχαγιά: INNovaSouth Καινοτομίες στην Εργασία

Η επιχείρηση Κεχαγιά, με έδρα το Κουλούρι Λάρισας, είναι ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο με βασικό αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και επεξεργασία ελαιοπυρήνα.

Το ελαιοτριβείο Κεχαγιά είναι μια μικρομεσαία (ΜΜΕ) επιχείρηση στην περιοχή της Θεσσαλίας. Οι χώρες της νότιας Ευρώπης, στις οποίες εντάσσεται και η Ελλάδα, υστερούν στην ενσωμάτωση μιας κουλτούρας καινοτομίας στον εργασιακό χώρο για διάφορους λόγους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους για επενδύσεις σε καινοτόμες πρακτικές στον εργασιακό τους χώρο. Αυτές αφορούν αλλαγές σε μεθόδους και διαδικασίες στο εσωτερικό τους που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Εισαγωγή στο Έργο INNovaSouth

Το Ευρωπαϊκό έργο INNovaSouth χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” και υλοποιείται με τη συμμετοχή δύο εταίρων από χώρες της νότιας Ευρώπης, της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας (iED) εδρεύει στη Λάρισα και είναι πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας στην Ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα και αναπτυσσόμενος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας. Η συμβουλευτική εταιρία JO Consulting SRL ειδικεύεται στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων και Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων με έδρα την Κατάνια της Σικελίας.

Το INNovaSouth βελτίωσε την επιχειρηματική κουλτούρα στη νότια Ευρώπη και την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων. Αυτό το πέτυχε με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις για την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών και την ανάδειξη της αξίας τους.

Η Υλοποίηση του Έργου

Κατά την υλοποίηση του έργου δημιουργήθηκε το “Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών Καινοτομίας στον Χώρο Εργασίας” που βοηθάει ΜΜΕ να βρουν πρακτικές συμβουλές για υλοποίηση καινοτόμων δράσεων στο εσωτερικό τους.

Στην ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε συμμετείχαν ΜΜΕ από όλοκληρη τη Θεσσαλία που είχαν ενεργή δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια. Οι επιλαχούσες επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από εφάπαξ επιχορήγηση 8.000€ για καινοτόμες λύσεις βάσει των INNovaSouth βέλτιστων πρακτικών καινοτομίας.

Οι Καινοτόμες Λύσεις της Επιχείρησης Κεχαγιά

Από τις 12 Θεσσαλικές εταιρίες που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο INNovaSouth ήταν και το ελαιοτριβείο Κεχαγιά. Όντας μια μικρή επιχείρηση παραγωγής και επεξεργασίας ελαιοπυρήνα, το INNovaSouth στάθηκε η ιδανική ευκαιρία για υλοποίηση καινοτομόμων λύσεων στο εσωτερικό της εταιρίας για την περαιτέρω ενίσχυση της.

Βάσει των αναγνωρισμένων αναγκών της επιχείρησης Κεχαγιά, η επιχείρηση προχώρησε σε διάφορες αλλαγές τόσο στον φυσικό χώρο της εργασίας όσο και στις διαδικασίες που ακολουθεί. Αρχικά, η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε τον σχεδιασμό ενός δημιουργικού χώρου για brainstorming. Επιπλέον, δόθηκαν κίνητρα στους εργαζόμενους με τη χρήση διαφόρων προνομίων και δωροεπιταγών για να αυξηθεί η παραγωγικότητα τους.

Τέλος, η εταιρία δημιούργησε περισσότερο διαφανείς πρακτικές για να προωθηθεί η έννοια της συν-δημιουργημένης ηγεσίας, ενώ, καταλήγοντας, η εταιρία ανέπτυξε και το δικό της σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης.

Συνοψίζοντας

Η συμμετοχή του ελαιοτριβείου Κεχαγιά στο INNovaSouth ήταν εξαιρετικά πολύτιμη. Μέσα από την αναμόρφωση των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρίας, αναδείχτηκε η σημασία της καινοτομίας στον εργασιακό καθώς η πολύτιμη συνεισφορά του INNovaSouth.

Η διάρκεια της υλοποίησης του INNovaSouth έφτασε στο τέλος της, έπειτα από δύο και πλέον χρόνων αδιάκοπης υποστήριξης της καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για τα αποτελέσματα του INNovaSouth, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε για τις καινοτομίες που υλοποιήθηκαν στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε αυτό το Ευρωπαϊκό έργο.

* Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας αριθ. 861874

Τελευταία Νέα

Γίνετε Πρότυπο: Εμπνεύστε τη Νέα Γενιά...

Είστε μία δυναμική και καταξιωμένη γυναίκα στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών ή των μαθηματικών; Σας προσκαλούμε να...

Socially Agile Hackathon: Οι Ομάδες από...

Στις 21 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το διαδικτυακό Hackathon μέσω της πλατφόρμας Zoom, το οποίο διοργάνωσε το έργο Socially Agile, εταίρος του οποίου είναι...

Ενδυνάμωση της Nεολαίας στην Kοινωνική Eπιχειρηματικότητα...

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου "Socially Agile", συντάχθηκε με επιτυχία μια ολοκληρωμένη έκθεση για τη διερεύνηση του τοπίου της κοινωνικής...

Ανοικτή Πρόσκληση: Online Σεμινάριο για την...

Είστε νέος/α επιχειρηματίας ή ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Θέλετε να εξελίξετε τις γνώσεις σας και να ενσωματώσετε τις αρχές της...

Διαδραστικό βιβλίο SAHHim: Καλλιεργώντας Υγιείς Τρόπους...

Το SAHHim δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (SSN) και των εκπαιδευτικών τους σχετικά...