by Institute of Entrepreneurship Development iED

Πορεία Υγείας: INNovaSouth Καινοτόμος Συνεργατισμός

Η ΚοινΣΕπ Πορεία Υγείας είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας με έδρα το Βόλο.

Η Πορεία Υγείας είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση στην περιοχή της Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο. Οι χώρες της νότιας Ευρώπης, στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα, υστερούν στην ενσωμάτωση μιας κουλτούρας καινοτομίας στον εργασιακό χώρο για διάφορους λόγους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους για επενδύσεις σε καινοτόμες πρακτικές στον εργασιακό τους χώρο. Αυτές αφορούν αλλαγές σε μεθόδους και διαδικασίες στο εσωτερικό τους που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Εισαγωγή στο Έργο INNovaSouth

Το Ευρωπαϊκό έργο INNovaSouth χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” και υλοποιείται με τη συμμετοχή δύο εταίρων από χώρες της νότιας Ευρώπης, της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας (iED) εδρεύει στη Λάρισα και είναι πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας στην Ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα και αναπτυσσόμενος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας. Η συμβουλευτική εταιρία JO Consulting SRL ειδικεύεται στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Έργων και Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων με έδρα την Κατάνια της Σικελίας.

Το INNovaSouth βελτίωσε την επιχειρηματική κουλτούρα στη νότια Ευρώπη και την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων. Αυτό το πέτυχε με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και οικονομικής ενίσχυσης σε επιχειρήσεις για την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών και την ανάδειξη της αξίας τους.

Η Υλοποίηση του Έργου

Κατά την υλοποίηση του έργου δημιουργήθηκε το “Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών Καινοτομίας στον Χώρο Εργασίας” που βοηθάει ΜΜΕ να βρουν πρακτικές συμβουλές για υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.

Στην ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε συμμετείχαν ΜΜΕ από τη Θεσσαλία με ενεργή δραστηριότητα τα τελευταία 2 χρόνια. Οι επιλαχούσες επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από εφάπαξ επιχορήγηση 8.000€ για καινοτόμες λύσεις βάσει των INNovaSouth βέλτιστων πρακτικών καινοτομίας.

Οι Καινοτομίες του που Υλοποίησε η Πορεία Υγείας

Η Πορεία Υγείας συμμετείχε στην υλοποίηση του INNovaSouth μαζί με άλλες 11 επιχειρήσεις προερχόμενες από τη Θεσσαλία. Γνωρίζοντας τα προβλήματα που η Πορεία Υγείας αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα της, λαμβάνοντας υπόψη τις καινοτομίες που αναγνωρίστηκαν μέσα από το έργο έδωσε τις παρακάτω καινοτόμες λύσεις.

Αρχικά, η ΚοινΣΕπ καθιέρωσε την εκ περιτροπής ανάληψη του ρόλου του “ηγέτη” από εργαζόμενους και μέλη σε εξωστρεφείς δράσεις της επιχείρησης σε ενέργειες δικτύωσης και επικοινωνίας της εξωτερικής της εικόνας. Συνεχίζοντας, έγιναν δράσεις εξοικοίωσης των εργαζομένων στη χρήση νέων τεχνολογικών και διαδικτυακών μέσων, ενά παράλληλα επενδύθηκαν πόροι στην υλοποίηση αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον για να γίνει πιο φιλικό και δημιουργικό προς τους εργαζόμενους. Έπειτα, καθιερώθηκαν ομαδικές συναντήσεις στον καινούργιο χώρο για brainstorming που σχεδιάστηκε με σκοπό τη διακρή αναδιαμόρφωση των εταιρικών στόχων.

Τέλος, η Πορεία Υγείας πραγματοποίησε ομαδικά και ατομικά σεμινάρια συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Συνοψίζοντας

Ευχαριστούμε την Πορεία Υγείας για τον ζήλο που υπέδειξε εφαρμόζοντας καινοτομίες στον εργασιακό της χώρο με σημαντικά οφέλη τόσο για την ίδια όσο και για για το προσωπικό της.

Η διάρκεια της υλοποίησης του INNovaSouth έφτασε στο τέλος της, έπειτα από δύο και πλέον χρόνων αδιάκοπης υποστήριξης της καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για τα αποτελέσματα του INNovaSouth, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε για τις καινοτομίες που υλοποιήθηκαν στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε αυτό το Ευρωπαϊκό έργο.

* Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας αριθ. 861874

Τελευταία Νέα

Online Διαδραστική Παρουσίαση: Ανοιχτός Διάλογος για...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί στην online διαδραστική παρουσίαση για την ενημέρωση σχετικά με την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη...

Με Επιτυχία Ολοκληρώθηκε η Υβριδική Εκδήλωση...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πλήθος κόσμου η δεύτερη και τελευταία ημέρα του Innovent Forum 2024, της υβριδικής εκδήλωσης Επιστήμης και Τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στο...

Οι Τεχνολογικές Λύσεις για την Ανθρωπότητα...

Η πρώτη ημέρα της διήμερης υβριδικής Εκδήλωσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Innovent Forum 2024 ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST, με μια δυναμική...

Για πρώτη φορά στη Θεσσαλία διοργανώνεται...

H Μονάδα Καινοτομίας – Μεταφοράς Τεχνολογίας και Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνουν, για πρώτη φορά στη Θεσσαλία, ανοιχτό Μαραθώνιο...

Μίκρο-Επιχειρηματικότητα: Ένας mini οδηγός

Της Άρτεμις Βενιέρη Ο όρος «μίκρο-επιχειρηματικότητα», αναφέρεται στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από μια μικρή επιχείρηση, η οποία απασχολεί λίγους εργαζόμενους. Ειδικότερα, μια επιχείρηση αυτού του είδους, λειτουργεί...