by Institute of Entrepreneurship Development iED

Εκπαίδευση 4.0 για τους Νέους: Είναι Αυτό το Μέλλον της Μάθησης;

Η εκπαίδευση 4.0 για τους νέους είναι η απάντηση στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ή τη βιομηχανία 4.0. Ο κόσμος μας έχει περάσει από σημαντικούς τεχνολογικούς μετασχηματισμούς που καθένας χαρακτήρισε την αρχή μιας νέας εποχής.

Το να φτάσουμε στην Βιομηχανία 4.0 ήταν μια μακρά διαδικασία που απαιτούσε τη συμμετοχή των πιο καινοτόμων μυαλών στον κόσμο. Η εφεύρεση του ατμού, η χρήση ορυκτών καυσίμων και, τέλος, η εμφάνιση των ηλεκτρονικών στη δεκαετία του 1960, χρησιμοποιήθηκαν όλα ως η κινητήρια δύναμη για την  οικονομικής ανάπτυξης. Τώρα, νέες τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγούν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.

Πηγή

Φυσικά, η ευρύτερη ψηφιοποίηση της οικονομίας δεν άφησε ανεπηρέαστη και την εκπαίδευση. Οι πρωτοποριακές καινοτομίες και τεχνολογίες μεταμορφώνουν τον κόσμο με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Για παράδειγμα, η ψηφιοποίηση πλέον κατακλύζει την εκπαίδευση ενώ τα προγράμματα σπουδών αλλάζουν συνεχώς για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Αυτή η τεχνική εξέλιξη έχει οδηγήσει στην εκπαίδευση 4.0 η οποία θέλει να προετοιμάσει τους νέους για το οικοσύστημα του μέλλοντος.

Πώς ανταποκρίνεται όμως το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτήν την αλλαγή; Θα γίνει η Εκπαίδευση 4.0 ο τρόπος μάθησης του μέλλοντος;

Χαρακτηριστικά της Βιομηχανίας 4.0

Αρχικά, ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το 65% των παιδιών που εισέρχονται τώρα στο δημοτικό θα κάνουν δουλειές που δεν υπάρχουν ακόμη. Η Βιομηχανία 4.0 μεταμορφώνει ριζικά το τοπίο της απασχόλησης καθώς και τις μελλοντικές απαιτήσεις δεξιοτήτων για θέσεις εργασίας. Αυτή η απαίτηση για νέες δεξιότητες αποτελεί πρόκληση για την εκπαίδευση 4.0 καθώς θα πρέπει να προετοιμάσει τους εργαζόμενους του αύριο να αναπτύξουν αυτές τις τόσο απαραίτητες δεξιότητες. Η προετοιμασία για μελλοντικές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις, αλλά και για τα άτομα ώστε να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη βιομηχανία 4.0 και να μετριάσουν τυχόν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

H Βιομηχανία 4.0 αντιπροσωπεύει ένα νέο και προηγμένο οικονομικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από έξυπνες, εικονικές και ψηφιακές απεικονίσεις σε βιομηχανίες μεγάλης κλίμακας προκαλώντας σημαντικές διαταραχές στις επιχειρήσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στη βιομηχανία περιλαμβάνει:

  1. Αποκέντρωση – Οι μηχανές λειτουργούν ανεξάρτητα και οι λειτουργίες κατανέμονται εξίσου σε έναν οργανισμό.
  2. Διαλειτουργικότητα – Διαφορετικά συστήματα μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται για την επιτυχία.
  3. Εικονική απεικόνιση – Εικονικές περιπτώσεις που αποσυνδέονται με μια φυσική έκδοση που προσφέρει προστασία και βελτιώνει προσομοιώσεις εκπαίδευσης και δοκιμής.
  4. Απόκριση σε πραγματικό χρόνο – Η χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω αισθητήρων για αυξημένα ποσοστά απόκρισης και προβλέψεις συντήρησης.
  5. Modularity – Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση μονάδων για την κατασκευή προϊόντων χωρίς την ανάγκη αναδιαμόρφωσης ολόκληρων γραμμών συναρμολόγησης.

Για τη λειτουργία των παραπάνω νέων βιομηχανικών προτύπων, κρίνεται απαραίτητη η Εκπαίδευση 4.0. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι νέοι πρέπει να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν και επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά αυτά ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση τους.

Τι σημαίνει Εκπαίδευση 4.0 για τους νέους

Για να εκμεταλλευτεί κάποιος πλήρως τις ευκαιρίες που θέτουν οι νέες τεχνολογίες, η εκπαίδευση χρειάζεται μια παρόμοια επανάσταση. Ωστόσο, η εκπαίδευση 4.0 δεν πρέπει απλώς να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κλάδου, αλλά θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την εμπειρία των νέων. Οι νέες τεχνολογίες έχουν πολλές εφαρμογές στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη μαθησιακή εμπειρία.

Ευελιξία

Για παράδειγμα, η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση ήταν ο λόγος που επέτρεψε στην εκπαίδευση να συνεχιστεί αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Χάρη στην τεχνολογία, δεν μιλάμε πλέον για ένα χαμένο έτος για τους μαθητές, αλλά γίναμε μάρτυρες της σημασίας της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Εξ’ αποστάσεως μάθηση

Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθιστώντας την προσβάσιμη σε όλους. Απλώς σκεφτείτε τις δυνατότητες που μπορεί να έχει στους μαθητές που ζουν σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές. Ουσιαστικά, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση τους επιτρέπει να παρακολουθούν πρακτικά οποιοδήποτε σχολείο θα ήθελαν ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.

Εξατομικευμένη μάθηση

Επιπλέον, η ευρύτερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας επιτρέπει μια πιο εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία στους μαθητές. Με εργαλεία όπως το AI και το cloud computing, μπορούν να ορίσουν οι ίδιοι οι μαθητές τον δικό τους ρυθμό μάθησης. Αυτοί οι νέοι τύποι μάθησης έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιδόσεις και τα επιτεύγματα των μαθητών.

Νέος τύπος εξετάσεων

Οι εξετάσεις ήταν ένας από τους χειρότερους εφιάλτες για τους μαθητές στα σχολικά τους χρόνια. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι οι εξετάσεις δεν είναι πρακτικές καθώς οι μαθητές στριμώχνουν την ύλη τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεχνώντας τα πάντα την επόμενη μέρα. Κατά συνέπεια, οι γνώσεις τους δεν θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες των μαθητών αυτών στην πρώτη τους εργασία. Ενώ οι θεωρητικές γνώσεις μπορούν να ελεγχθούν μέσω μιας παραδοσιακής εξέτασης, όταν περνάμε στο πρακτικό κομμάτι αυτό μπορεί να δοκιμαστεί μόνο υπό πραγματικές συνθήκες.

Μάθηση βάσει έργου

Στην προσέγγιση της μάθησης βάσει έργου της Εκπαίδευσης 4.0 η εκμάθηση μπορεί να γίνει διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα. Δεν επικεντρώνεται τόσο στις θεωρητικές γνώσεις αλλά κυρίως επιδιώκει να αναπτύξει χρήσιμες δεξιότητες για τους μαθητές. Κάποιες από τις δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν τη  διαχείριση χρόνου, οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας που θα αποδειχτούν απαραίτητες στη μελλοντική τους απασχόληση.

Τέλος, το σχολικό περιβάλλον στην εκπαίδευση 4.0, αν και απαραίτητο για την ανάπτυξη των παιδιών, χάνει τον κεντρικό του ρόλο ως πάροχο γνώσης. Σήμερα, οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε τεράστιο όγκο γνώσεων μέσω του διαδικτύου από την άνεση του σπιτιού τους. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί σχεδόν να μάθει τα πάντα μόνο με την περιήγηση στο διαδίκτυο ή την παρακολούθηση βίντεο.

Συμπέρασμα

Ζούμε σε μια εποχή που η ζωή και η κοινωνία μας αντιμετωπίζουν ραγδαίες αλλαγές. Κατά τη διάρκεια της τεχνολογικής έκρηξης που βιώνουμε, προκύπτουν πολλές ευκαιρίες και προκλήσεις. Ειδικότερα, η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να απαντήσουν σε πολλές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κόσμου, όπως η κλιματική αλλαγή. Αλλά για να φέρουμε ακόμη περισσότερη καινοτομία και να αξιοποιήσουμε την ήδη υπάρχουσα, χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό σύστημα με επίκεντρο το μέλλον μας.

Η εκπαίδευση 4.0 είναι η σωστή απάντηση για τους νέους μας καθώς θα τους προετοιμάσει καλύτερα για έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Όχι μόνο θα είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τη βιομηχανία, αλλά θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι δεξιότητές τους παραμένουν σχετικές αυξάνοντας έτσι την απασχολησιμότητα τους.

Το Ευρωπαϊκό Έργο “Education 4.0 for Youth”

Φυσικά, αυτή η κρίσιμη εκπαιδευτική επανάσταση δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλαίσιο της χρηματοδότησης έργων της ΕΕ. Το ERASMUS+ έργο Education 4.0 for Youth θα επιδιώξει να εκπαιδεύσει γύρω από αυτό το νέο είδος μάθησης και να δείξει τη συνάφειά του με τη θεμελιώδη ιδέα της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Για την κοινοπραξία του έργου, ο προσδιορισμός των πηγών μάθησης είναι εξίσου σημαντικός με την απόκτηση δεξιοτήτων και τη συσσώρευση γνώσεων. Για το λόγο αυτό, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού του Ευρωπαϊκού έργου είναι να δημιουργήσουν μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης και περιεχόμενο πάνω στο πνεύμα της Εκπαίδευσης 4.0.

Μείνετε συντονισμένοι για περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Education 4.0 for Youth καθ ‘όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Τελευταία Νέα

Accessibility: 5 Συχνά Λάθη στην Ιστοσελίδα...

του Στέλιου Αμπατζίδη  Τις τελευταίες δεκαετίες, το Διαδίκτυο έχει αποκτήσει δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του διαδικτύου σχετίζονται με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Κατά πόσο όμως...

Niche Marketing και Ανάπτυξη Στρατηγικής

της Ευρυδίκης Μαρκοπούλου Μία τάση στην αγορά, την οποία επιλέγουν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις είναι αυτή του niche marketing. Ουσιαστικά, απευθύνονται σε ένα μικρό μέρος της αγοράς,...

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας BIG InternPrize στη Μάλτα:...

Το καλοκαίρι του 2022 το Erasmus+ έργο BIG InternPrize διοργάνωσε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στη Μάλτα για φοιτητές από όλη την Ευρώπη με ενδιαφέρον για...

Τεχνητή Νοημοσύνη και Marketing

του Στέλιου Αμπατζίδη Ο κορωνοϊός είχε σημαντική επίδραση στον τομέα της διαφήμισης και του μάρκετινγκ. Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες,...

8 Tips για πιο Παραγωγική Εργασία

της Ελευθερίας Χασάπη Από τον Μαρξ ως παραγωγική ορίζεται η εργασία που παράγει αξίες χρήσης, δηλαδή η δραστηριότητα που οδηγεί στην παραγωγή χρήσιμων πραγμάτων. Μόνο από τον ορισμό της παραγωγικής εργασίας γίνεται...