Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Νέα πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για το crowd funding

Το Crowd Funding αποτελεί την νέα τάση όσον αφορά τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων, ενώ το τελευταίο διάστημα αναπτύσσεται έντονα και στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα αυτής της τάσης, λαμβάνει πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του θεσμού του crowd funding συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ με τίτλο “Crucial Crowd funding”.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας e-learning σχετικά με τις δυνατότητες του Crowd funding καθώς και ανάπτυξη εγχειριδίου για την αξιοποίηση και χρήση της πλατφόρμας.

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του έργου.

Νέα πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για το crowd funding

Related Posts