Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κοινωνική επιχειρηματικότητά για μετανάστες

Η οικονομική κρίση και η ανεργία που βιώνουμε σήμερα είναι ιδιαίτερα κατασταλτικός παράγοντας για τους μετανάστες, οι οποίοι είναι άνεργοι και αδρανής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, είναι εξαιρετικά δύσκολο για εκείνους να αφομοιωθούν στην κοινωνία. Με σκοπό την βελτίωση αυτής της κατάστασης, τέσσερις οργανισμοί από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία και Ελλάδα) συνεργάζονται αναπτύσσοντας δραστηριότητες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου SENTIM.

Tο ευρωπαϊκό έργο SENTIMSocial ENTrepreneurship for IΜmigrants αντιπροσωπεύει την δυνατότητα ανάπτυξης βελτιωμένων μοντέλων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μεταναστών, τα οποία θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Στα πλαίσια του έργου, έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα οι παρακάτω δραστηριότητες:

  • Ανάπτυξη πλήρης μεθοδολογίας για την εκπαίδευση σε επιχειρηματικές δεξιότητες
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την υποστήριξη των μεταναστών στις επιχειρηματικές διαδικασίες
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού μαθήματος για τον εντοπισμό και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για την επιχειρηματικότητα και για την αξιολόγηση των απαραίτητων ικανοτήτων. Η πλατφόρμα διατίθεται δωρεάν σε αυτόν τον ιστότοπο (http://athena.entre.gr/en/). Ο χρήστης, παρέχοντας μόνο κάποιες βασικές προσωπικές πληροφορίες, αποκτά άμεση πρόσβαση στο υλικό.
Σχετικό Άρθρο:  Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) στην επαγγελματική κατάρτιση

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια του έργου, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, συμμετείχε στη τελευταία ενημερωτική ημερίδα του έργου, η οποία διεξήχθη Δευτέρα 02/10/2017, στη πόλη Burgos, της Ισπανίας.

Ο κύριος στόχος ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου Sentim, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Erasmus +. Επιπλέον στόχοι ήταν να τονωθεί ο κριτική σκέψη, να δημιουργηθούν δίκτυα συνεργατικού διαλόγου γύρω από το πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας ως επιλογή για την κοινωνική / εργασιακή ενσωμάτωση των μεταναστών και τελικά να αναζητηθούν επιλογές για την προώθηση της ανάπτυξης έργων κοινωνικής οικονομίας, ειδικά για τους μετανάστες.

Περίπου 50-60 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση προερχόμενοι από διαφορετικές ομάδες: επαγγελματίες και εθελοντές από κοινωνικές οργανώσεις (ειδικά όσοι εργάζονται με μετανάστες), φοιτητές του Πανεπιστημίου του Burgos, μετανάστες και άλλα άτομα που ενδιαφέρονται για θέματα επιχειρηματικότητας.

Κοινωνική επιχειρηματικότητά για μετανάστες

Related Posts