Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ημερίδα με θέμα «Καταπολέμηση των διακρίσεων & προλήψεων εις βάρος των ΡΟΜΑ στον τομέα της εκπαίδευσης – Μεθοδολογία & εργαλεία»

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου PAL – Fighting discrimination and anti-Gypsyism in education and employment in EU» (JUST/2014/RDIS/AG/DISC/8115) διοργανώνει θεματική ημερίδα με θέμα « Καταπολέμηση των διακρίσεων & προλήψεων εις βάρος των ΡΟΜΑ στον τομέα της εκπαίδευσης – Μεθοδολογία & εργαλεία» και στόχο την εκπαίδευση επαγγελματιών και ατόμων που δραστηριοποιούνται σε δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης των ΡΟΜΑ.

Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί τόσο συνολικά το ίδιο το έργο καθώς και οι επιμέρους δράσεις και τα αποτελέσματά του, όσο και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου με στόχο την εκπαίδευση  επαγγελματιών και ατόμων που δραστηριοποιούνται σε δράσεις υποστήριξης και εκπαίδευσης των ΡΟΜΑ.

Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά εκπαιδευτική μεθοδολογία και εκπαιδευτικά εργαλεία στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Υποστήριξη των ΡΟΜΑ για την κατάρτιση του προσωπικού τους action plan στην εκπαίδευση
  • Μεθοδολογίες και εργαλεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής ανάπτυξης των παιδιών
  • Η σημασία του παιχνιδιού και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην προσχολική ηλικία
  • Στρατηγικές και εργαλεία για την αποτελεσματική προσέγγιση των οικογενειών ΡΟΜΑ
  • Νομική προστασία των παιδιών – Ορισμοί, κανονισμοί και διατάξεις
  • Τεχνικές αντιμετώπισης των κοινωνικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων
  • Μεθοδολογίες και εργαλεία για την εκπαίδευση των ΡΟΜΑ
Σχετικό Άρθρο:  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, 13:00 – 21:00 στους χώρους του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους ΡΟΜΑ (συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολόγους, εκπαιδευτές), σε εκπροσώπους ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που υλοποιούν δράσεις υποστήριξης των ΡΟΜΑ καθώς και σε όποιον ενδιαφέρεται για το θέμα της καταπολέμησης των διακρίσεων εις βάρος της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο. Κουτούδη Παναγιώτη στο info@ied.eu .

Ημερίδα με θέμα «Καταπολέμηση των διακρίσεων & προλήψεων εις βάρος των ΡΟΜΑ στον τομέα της εκπαίδευσης – Μεθοδολογία & εργαλεία»

Related Posts