Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα & συζήτηση σχετικά με τις Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η απασχόληση / αναζήτηση εργασίας και η διαχείριση της σταδιοδρομίας αποτελούν προκλήσεις που αφορούν τόσο το ίδιο το άτομο όσο και την κοινωνία και οικονομία γενικότερα. Προκλήσεις οι οποίες σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Τα παραπάνω πεδία αποτέλεσαν και τα βασικά θέματα συζήτησης που πραγματοποιήθηκε με επαγγελματίες από τον κλάδο της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας κος Βασιλειάδης Αναστάσιος παρουσίασε τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «LEADER – Learning and Decision Making Resources» και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι επαγγελματίες από τον κλάδο της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού να τα αξιοποιήσουν.

Στην συνέχεια, ο ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών κος Πατσουράτης Βασίλειος και ο κος Πατσουράτης Νάσος, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, παρουσίασαν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LEADER – Learning and Decision Making Resources» καθώς και τα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας.

Σχετικό Άρθρο:  37 ιστοσελίδες για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων

Τέλος, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τις ανάγκες αλλά και γενικότερα θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες από τον κλάδο της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

 

Έρευνα & συζήτηση σχετικά με τις Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Related Posts