Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ένας καλύτερος “πράσινος κόσμος” για όλους τους νέους

Αναμφίβολα, το περιβάλλον αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερα προβλήματα ρύπανσης, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής μας. Παρά τα αρνητικά του ζητήματος, η πρόταση καλών και φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικών ιδεών, μπορούν να θεμελιωθούν ως πρότυπο  πρακτικών για ένα καλύτερο και υγιέστερο περιβάλλον στο μέλλον.

Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, “This is a Green’s World” πραγματοποιήθηκε η τελευταία στη σειρά διακρατική συνάντηση στην πόλη της Tafalla στην Ισπανία. Εκεί παρευρέθηκε και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, όπου μαζί με τους συμμετέχοντες εταίρους από την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους ανά χώρα με θέμα την πράσινη επιχειρηματικότητα.

Οι συμμετέχοντες επίσης συνέβαλλαν στην ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών οι οποίες ήδη υφίστανται στην εκάστοτε χώρα και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του υγιούς βιοτικού επιπέδου.

Ένας καλύτερος “πράσινος κόσμος” για όλους τους νέους

Related Posts