Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ασφαλής χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ως αναπόσπαστο κομμάτι του Διαδικτύου, διατρέχουν πλέον αρκετές πτυχές της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Είτε πρόκειται για ενημέρωση, είτε για προβολή και δικτύωση, υπάρχει μια πλειάδα διαφορετικών μέσων και εργαλείων που έχουν εδραιώσει τη θέση τους στην καθημερινότητα, σε βαθμό που θεωρούνται αναντικατάστατα. Όσο σημαντική είναι όμως η μεγιστοποίηση του οφέλους από την αξιοποίησή τους, τόσο αναγκαία είναι και η προστασία από τους αναρίθμητους κινδύνους που ενέχει η μη ασφαλή χρήση τους.

Σημαντική προσπάθεια στην κατεύθυνση της αύξησης του βαθμού συνειδητοποίησης στους ενήλικους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί το Ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ ”INFORMED AND SAFE USE SOCIAL MEDIA SKILLS TO ADULTS”, στην υλοποίηση του οποίου συμβάλλει και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας μαζί με εταίρους από την Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Τουρκία. Ειδικότεροι σκοποί του έργου αποτελούν αφενός, η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με ενημερωτικό περιεχόμενο σχετικά με την ασφαλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αφετέρου η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγράμματος για ενήλικες. Υπό αυτό το πρίσμα, πραγματοποιήθηκε στην ιστορική Λάρισα της Ελλάδος η 4η διακρατική συνάντηση του έργου. Οι συμμετέχοντες εκ μέρους του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, το οποίο φιλοξενούσε τη συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Ι.Ι.Ε.Κ. Open Mellon, είχαν την ευκαιρία να εργαστούν από κοινού με τους εταίρους για την τελική μορφή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Έχοντας ήδη καταρτίσει τα ερωτηματολόγια που θα αξιοποιηθούν πριν και μετά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος (pre-test, final-test) καθώς και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (satisfaction survey), το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων επικεντρώθηκε στην αποσαφήνιση της τελικής δομής και των περιεχομένων των εκπαιδευτικών ενοτήτων του προγράμματος. Ειδικότερα, εκ μέρους της Ελλάδος παρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες και τα οφέλη που προκύπτουν από την ορθολογική χρήση των social media, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρακτικής εφαρμογής και δίνοντας παραδείγματα από το χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς, αλλά αναφέρθηκε επίσης και το νέο εργαλείο των διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars). Η Πολωνία επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες απασχόλησης και στην ανάπτυξη των επαγγελματιών δεξιοτήτων μέσω των social media, η Πορτογαλία από κοινού με την Τουρκία παρουσίασαν το σύντομο ιστορικό των μέσων με ειδικότερη αναφορά στα multimedia εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και στα εργαλεία άμεσης επικοινωνίας (instant messaging), η Ισπανία παράθεσε οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση καταστάσεων κινδύνου στα social media, αλλά και τεχνολογικές συμβουλές, ενώ η Ιταλία παρουσίασε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των social media αλλά και σημαντικές προτάσεις για ένταξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως μελέτη περιπτώσεων και δραστηριότητες με απόκριση των εκπαιδευόμενων σε πιθανά σενάρια κινδύνων. Τέλος, μέσω της ειδικής παρουσίασης των συντονιστών εταίρων από την Τουρκία, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις μεθόδους πρόληψης των κινδύνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τα νομικά ζητήματα που εγείρονται. Ο προσεχής στόχος είναι η μετάφραση του μοντέλου εκπαίδευσης  για την προώθηση της ασφαλούς και ενήμερης χρήσης των social media και η εφαρμογή του σε κάθε χώρα. Η επόμενη διακρατική συνάντηση είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο στην Πορτογαλία, στην πόλη Ponte de Lima.

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ασφαλής χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Related Posts