Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο του κλάδου της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος PROMETHEUS – Promoting Management and Entrepreneurial Thinking among the Career Counselors and guidance practitioners in the EU societies” , προχωρά στην εκπόνηση μελέτης σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και το υφιστάμενο πλαίσιο του κλάδου της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει εκτεταμένη έρευνα βιβλιογραφίας και έρευνα γραφείου σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του κλάδου, τα προφίλ των επαγγελματιών του κλάδου, τις μεθοδολογίες καθώς και τα βασικά εργαλεία παροχής των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει την εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας μικρής κλίμακας μέσω της οποίας θα συλλεχθούν στοιχεία αναφορικά με:

  • Τις κύριες προκλήσεις και τα κύρια προβλήματα του κλάδου των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα
  • Τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να κατέχει κάποιος έτσι ώστε να προσφέρει ποιοτικές online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Τις κύριες προκλήσεις για την παροχή ποιοτικών online υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού

Τα αποτελέσματα και το κείμενο της μελέτης θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του φορέα μας – www.entre.gr μόλις αυτή ολοκληρωθεί.

Σχετικό Άρθρο:  Ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα τις ανάγκες των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και για τις μελλοντικές δράσεις που θα υλοποιηθούν μπορείτε να επισκεφθείτε το παρακάτω link:


Erasmus+ EN Logo
Υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS +.
Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο του κλάδου της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Related Posts