Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Χρήση εργαλείων σχεδίασης webinar για αποτελεσματική συνεργασία στο διαδίκτυο

Τα Webinar είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την ηλεκτρονική μάθηση, αλλά οι περισσότεροι χρήστες περιορίζουν την εμπειρία τους στη χρήση των webinar για μια απλή τηλεδιάσκεψη, χωρίς να εκμεταλλεύονται τη μεγάλη ποικιλία εργαλείων για online αλληλεπίδραση και συνεργασία. Πολλοί εκπαιδευτικοί ακολουθούν την αρχή του παραδοσιακού διδακτικού τρόπου διεξαγωγής του διαδικτυακού σεμιναρίου, αγνοώντας το γεγονός ότι ορισμένα εργαλεία webinar ξεπερνούν όχι μόνο τους περιορισμούς της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και της διδασκαλίας που βασίζεται στην τάξη. Διαφορετικά λογισμικά webinar παρέχουν διαφορετικές ευκαιρίες για online συνεργασία, brainstorming, ανταλλαγή ιδεών και μάθηση. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το εργαλείο whiteboard (λευκός πίνακας), το οποίο αποτελεί ένα τυπικό εργαλείο στο λογισμικό webinar και παρέχει πραγματικά καινοτόμες δυνατότητες για online συνεργασία. Το εργαλείο whiteboard είναι εξαιρετικό για να προσελκύσει τους εκπαιδευόμενους μέσω απεικονίσεων και να τους επιτρέψει να είναι πιο ενεργοί στη διαδικασία εκμάθησης.

Οι whiteboard επιτρέπουν επίσης:

  • Τη συνεργασία μέσω του σχεδιασμού.
  • Εμπλουτίζουν της διαδικασία brainstorming χρησιμοποιώντας μια σειρά εργαλείων – σχήματα, κουτιά κειμένων κλπ.
  • Οι συμμετοχές των συμμετεχόντων σημειώνονται και μπορεί κάποιος να έχει μια επισκόπηση της συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα.
  • Επιτρέπουν την αποθήκευση της εργασία σας και να την επανεξέταση της αργότερα στο webinar.
  • Οι σημειώσεις να μπορούν να αποθηκευτούν και να διανεμηθούν στους συμμετέχοντες σε ένα e-mail παρακολούθησης μετά από το webinar.
Χρήση εργαλείων σχεδίασης webinar για αποτελεσματική συνεργασία στο διαδίκτυο

Related Posts