Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Βέλτιστη χρήση του Breakout Room ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα Webinars

Το Breakout Room, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την οργάνωση της διεξαγωγής των webinars με ένα μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. Πολλοί εκπαιδευτικοί διστάζουν να δοκιμάσουν τις οδηγίες που βασίζονται στα webinar λόγω του (λανθασμένου) τεκμηρίου, ότι τα μεγαλύτερα webinars δεν επιτρέπουν στην ποιοτική αλληλεπίδραση και δέσμευση εκ μέρους των εκπαιδευομένων. Ωστόσο, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των webinar έχει οδηγήσει σε διάφορα εργαλεία webinar που στοχεύουν ειδικά στην ενεργητική μάθηση. Το breakout room είναι ένα τέτοιο εργαλείο.

Τι είναι το breakout room; Ουσιαστικά, τα breakout rooms,  αντιπροσωπεύουν διαδικτυακούς χώρους, παρόμοιους με τις συνεδρίες των webinar που επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ ενός περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στο webinar. Ως εκ τούτου, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναπτύξει συγκεκριμένες ασκήσεις / εργασίες και να χωρίσει τις συνεδρίες webinar σε διάφορα μέρη όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποια ομαδική εργασία και να παραμείνουν ξεχωριστά από άλλες ομάδες. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθήσει τα breakout rooms για να επιβλέπει το έργο των εκπαιδευομένων ή να συμμετέχει σε ένα συγκεκριμένο μέρος, κατόπιν αιτήματος των συμμετεχόντων. Τα breakout rooms μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη επιχειρημάτων για ένα συγκεκριμένο θέμα κλπ. Οι ασκήσεις / τα καθήκοντα που ανατίθενται στις διάφορες ομάδες μπορεί να είναι διαφορετικές, ή ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει ένα μόνο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί και έτσι να τονώσει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ομάδων, παρέχοντας συγκεκριμένα κίνητρα για την ομάδα που θα παρέχει την σωστή λύση πρώτα.

Σχετικό Άρθρο:  Διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τον «Σχεδιασμό Καριέρας»

Τα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποιούνται στα ξεχωριστά breakout rooms μπορούν στη συνέχεια να μοιραστούν με όλους τους άλλους συμμετέχοντες στη συνεδρία του webinar. Ως εκ τούτου, το χαρακτηριστικό γνώρισμα των breakout rooms, είναι η διευκόλυνση της πιο δημιουργικής εμπλοκής των συμμετεχόντων στο webinar, μέσω της αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους τους και της δυνατότητας ποιοτικής ομαδικής εργασίας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Βέλτιστη χρήση του Breakout Room ως εκπαιδευτικό εργαλείο στα Webinars

Related Posts