Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Webinars: Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μάθησης

Τα διαδικτυακά σεμινάρια «webinars» προσφέρουν τεράστιο όφελος τόσο για τους επίσημους όσο και για τους μη επίσημους παρόχους εκπαίδευσης, καθώς και για όλους τους εκπαιδευόμενους. Μπορούν να επεκτείνουν την πρόσβαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, να εμπλουτίσουν την προσφορά υπηρεσιών και να μειώσουν δραστικά το κόστος τόσο για τους παρόχους όσο και για τους εκπαιδευόμενους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + “Promoting Webinar-Based Education in Southeast Europe” υλοποιήθηκαν 36 webinars στην Μακεδονική, Ελληνική και Βουλγαρική γλώσσα και συμμετείχαν πάνω από 360 οργανισμοί ΕΕΚ.

Το αποτέλεσμα του έργου ήταν πολύ ικανοποιητικό και οι ΕΕΚ οργανισμοί βρήκαν ενδιαφέροντα για τα θέματα των σεμιναρίων, έτσι κατά τη διάρκεια της τελικής διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2017, στη Σόφιας οι εταίροι συζήτησαν το επόμενο βήμα του έργου περιλαμβάνει πολύ περισσότερα webinars.

Μείνετε συντονισμένοι για τα επερχόμενα webinars!

Webinars: Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μάθησης

Related Posts