Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πανευρωπαϊκή έρευνα σε Coworking spaces

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο «COWORKMED – Social Innovation Research on Coworking clusters in the Mediterranean», στόχος του οποίου είναι να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρώπη αναφορικά με την λειτουργία των coworking spaces, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν και την επίδραση που έχουν στη τοπική κοινωνία και οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιείται πανευρωπαϊκή έρευνα, η οποία αποτελείται από τρεις επιμέρους πυλώνες:

1. Απογραφή των coworking spaces καθώς και της γεωγραφικής και αστικής τους κατανομής εντός της Ευρώπης και της κάθε χώρας ξεχωριστά.

Το κομμάτι αυτό της έρευνας απευθύνεται σε διαχειριστές / ιδιοκτήτες coworking spaces, οι οποίοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην έρευνα μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο παρακάτω link: http://bit.ly/2eKNlCo

2. Ανάλυση της αγοράς των coworking spaces καθώς και της επιρροής τους στην οικονομική ανάπτυξη καθώς και την ανάπτυξη της καινοτομίας και της τεχνολογίας.

Και πάλι αυτό το κομμάτι απευθύνεται σε διαχειριστές / ιδιοκτήτες coworking spaces, οι οποίοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην έρευνα μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο παρακάτω link: http://bit.ly/2f38rsW

Σχετικό Άρθρο:  Κοινωνική Οικονομία: μόδα ή τρόπος ανάπτυξης;

3. Ανάλυση για τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από την λειτουργία των coworking spaces.

Αυτό το κομμάτι της έρευνας απευθύνεται σε επαγγελματίες / coworkers που χρησιμοποιούν αντίστοιχους χώρους και υπηρεσίες, οι οποίοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην έρευνα μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο παρακάτω link: http://bit.ly/2w6vYid

Η συγκεκριμένη έρευνα οριστικοποιείται στο τέλος Σεπτεμβρίου, συνεπώς, παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταχωρήσουν τις απαντήσεις τους μέχρι και την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου.

Πανευρωπαϊκή έρευνα σε Coworking spaces

Related Posts