Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το ΙΝΑΝΕΠ αναπτύσσει εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για νέους ανέργους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  Be Positive – A positive psychological approach to enhancing resilience and utilizing strengths in European unemployed youth σχεδιάζει και αναπτύσσει πρωτοποριακά προγράμματα κατάρτισης με στόχο την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των νέων ανέργων για την ένταξη τους στην απασχόληση και στην εκπαίδευση.

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι συμμετέχοντες να διδαχθούν πώς να αφομοιώνουν με επιτυχία τα στρεσογόνα συμβάντα που συνδέονται με το φαινόμενο της ανεργίας και να τα μετατρέπουν σε κάτι θετικό, βασιζόμενοι σε διαδικασίες και μοντέλα της Θετικής Ψυχολογίας.

Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια της 4ης διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 26/01/2016 στην Βιέννη, Αυστρία, οι εταίροι του έργου οριστικοποίησαν το πλαίσιο διεξαγωγής των πιλοτικών σεμιναρίων παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Ειδικότερα, αντίστοιχο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λάρισας εντός του Φεβρουαρίου, για το οποίο υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον καθώς ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή 22 άτομα.

Το ΙΝΑΝΕΠ αναπτύσσει εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης για νέους ανέργους

Related Posts