by Institute of Entrepreneurship Development iED

Το ευρωπαϊκό έργο Career Skills

Ένα νέο έργο ξεκίνησε στις αρχές του τρέχοντος έτους. Το έργο Career Skills στοχεύει στο να γίνει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο και αγορά για τους ακόλουθους 3 τύπους ομάδων-στόχων:

1. Για νέους και οι ενήλικες που αναζητούν υποστήριξη στην μετάβαση της σταδιοδρομίας τους ή / και αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην αγορά εργασίας.

 2. Για ειδικούς επαγγελματικής καθοδήγησης και άλλους ενδιάμεσους φορείς που προσφέρουν υποστήριξη σταδιοδρομίας σε άτομα. Θα λάβουν έτοιμα προς χρήση εκπαιδευτικά εργαλεία και πόρους, καθώς και πρόσβαση στην πολυλειτουργική πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες, τα επιτεύγματα και τις καλές πρακτικές τους και να έρθουν σε επαφή με άτομα που χρειάζονται υποστήριξη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στη διαχείριση της σταδιοδρομίας.

3. Για σχετικούς ενδιαφερόμενους, όπως φορείς χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες, εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, οι εταίροι του έργου να συνεργασθούν για να πετύχουν τα πέντε παρακάτω κύρια αποτελέσματα του έργου:

 • Ο Career Skills Κατάλογος θα απαριθμήσει και θα εξηγήσει τις πιο βασικές ικανότητες διαχείρισης καριέρας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τα άτομα έτσι ώστε να διαπρέψουν στην προσωπική αλλά και επαγγελματική τους ζωή. Ο Κατάλογος θα περιλαμβάνει ένα πλαίσιο Ικανοτήτων Διαχείρισης Καριέρας, που περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις κάθε δεξιότητας ανάλογα με τα διαφορετικά επίπεδα επάρκειας. Επιπλέον, ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης Ικανοτήτων Διαχείρισης Καριέρας θα βοηθήσει τα άτομα να αξιολογήσουν το επίπεδο ικανοτήτων τους στο πλαίσιο και να εντοπίσουν περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης.
 • Το μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό (MOOC) του Career Skills θα βοηθήσει άτομα όλων των ηλικιών να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση της σταδιοδρομίας.
 • Ο διαδικτυακός χάρτης υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλη την Ευρώπη θα συνδέει τους ειδικούς επαγγελματικού προσανατολισμού με άτομα που χρειάζονται πληροφορίες και υποστήριξη σταδιοδρομίας.
 • Το δίκτυο Career Skills θα είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο διάδοσης, όπου οι ειδικοί επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλη την Ευρώπη θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την ομότιμη μάθηση, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, χρήσιμων πληροφοριών, εργαλείων και πόρων.
 • Η έκθεση επιπτώσεων της πολιτικής του Career Skills θα συνοψίσει τα αποτελέσματα του έργου, τα διδάγματα και τις επιπτώσεις της πολιτικής και θα τα διανείμει σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια των τελικών εκδηλώσεων του έργου, το 2022.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 6 διαφορετικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς:

 • Ο συντονιστής του έργου Business Foundation for Education είναι αναγνωρισμένος ηγέτης στη διά βίου μάθηση και σταδιοδρομία στη Βουλγαρία, του οποίου οι καινοτόμες πρωτοβουλίες έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των πολιτών.
 • Το Πανεπιστήμιο της Jyvaskyla στη Φινλανδία διαθέτει εμπειρία στον επαγγελματικό προσανατολισμό τόσο στην κατάρτιση όσο και στην έρευνα.
 • Ο Όμιλος Aspire-Igen από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας και κατάρτισης στην περιοχή του Γιορκσάιρ και του βρετανικού κέντρου Euroguidance, μέρος ενός μεγάλου δικτύου που δραστηριοποιείται σε 34 χώρες και περιλαμβάνει εθνικά κέντρα πόρων και πληροφοριών για καθοδήγηση.
 • Το VHS Cham από την Γερμανία διαθέτει τεράστια εμπειρία ως πάροχος ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαφόρων ομάδων μαθητών, στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και προγράμματα που υποστηρίζουν την ατομική απασχολησιμότητα και την ολοκλήρωση της σταδιοδρομίας.
 • Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας ελληνικός οργανισμός που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 150 έργα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των πολιτών, την καθοδήγηση σταδιοδρομίας, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πόρων και τη δικτύωση πολιτικής και διαβούλευσης.
 • Το Réseau International des Cités des Métiers des Cites des Metiers από την Γαλλία έχει διεθνές του δίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει 33 μονάδες πληροφόρησης και παροχής συμβουλών σε 9 χώρες. Το RICDM είναι ένας αναγνωρισμένος πάροχος υποστήριξης σταδιοδρομίας σε περιφερειακό επίπεδο, που ωφελεί χιλιάδες πολίτες με διαφορετική ηλικία, ιστορικό και τους τρόπους ζωής.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  http://career-skills.eu καθώς επίσης και την σελίδα του έργου στο facebook: https://www.facebook.com/Career.Skills.Project/

Τελευταία Νέα

Socially Agile Hackathon: Οι Ομάδες από...

Στις 21 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το διαδικτυακό Hackathon μέσω της πλατφόρμας Zoom, το οποίο διοργάνωσε το έργο Socially Agile, εταίρος του οποίου είναι...

Ενδυνάμωση της Nεολαίας στην Kοινωνική Eπιχειρηματικότητα...

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου "Socially Agile", συντάχθηκε με επιτυχία μια ολοκληρωμένη έκθεση για τη διερεύνηση του τοπίου της κοινωνικής...

Ανοικτή Πρόσκληση: Online Σεμινάριο για την...

Είστε νέος/α επιχειρηματίας ή ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Θέλετε να εξελίξετε τις γνώσεις σας και να ενσωματώσετε τις αρχές της...

Διαδραστικό βιβλίο SAHHim: Καλλιεργώντας Υγιείς Τρόπους...

Το SAHHim δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (SSN) και των εκπαιδευτικών τους σχετικά...

Έρευνα για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων...

Δηλώστε συμμετοχή στην έρευνα που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου και πιστοποιημένου προγράμματος επανεκπαίδευσης (reskilling) για πρόσφατους πτυχιούχους και...