Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Στηρίζουμε νέους με ειδικές ικανότητες, μέσω του έργου «In Touch»

Τα άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες πολλές φορές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και διακρίσεις τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην απασχόληση. Σύμφωνα με την Eurostat 2012 υπήρχαν 70 εκατομμύρια άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών με αναπηρία στην ΕΕ. Δυστυχώς, οι νέοι με αναπηρία έχουν λιγότερες ευκαιρίες για να προχωρήσουν περαιτέρω στην εκπαίδευση και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το έργο «In Touch» του προγράμματος Erasmus +, στοχεύει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αύξηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου «In Touch» είναι οι εξής:

 • Να οικοδομήσουμε ένα μακροπρόθεσμο δίκτυο συνεργατών που είναι ειδικοί στον τομέα της ένταξης, της ενδυνάμωσης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και της μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Έρευνα εξωτερικών και εσωτερικών εργαλείων, μεθοδολογιών και πόρων και σύνταξη έκθεσης βέλτιστων πρακτικών.
 • Να αξιοποιηθεί η τεράστια γνώση των εταίρων και η συνεργασία σχετικά με την Έκθεση Βέλτιστων Πρακτικών με σκοπό τον σχεδιασμό τουλάχιστον 5 έργων καινοτομίας σχετικά με την ένταξη, την ενδυνάμωση και την επιχειρηματικότητα για νέους με λιγότερες ευκαιρίες, ιδίως για νέους που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, τους επόμενους 24 μήνες.
Σχετικό Άρθρο:  Δωρεάν εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση πάνω στην επιχειρηματικότητα

Συνεργάτες από 9 χώρες της Νότιας, Βόρειας, Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης συνεργάζονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι εταίροι θα παρέχουν ανασκόπηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και θα δημιουργήσουν ένα σύνολο πρακτικών, ένα πλαίσιο για παραγωγική συνεργασία, μάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων, και ένα συνεκτικό εργασιακό περιβάλλον που θα αντανακλά τις φιλοδοξίες των εταίρων.

Οι εταίροι του έργου είναι οι παρακάτω:

 • IKKAIDO LTD από το Ηνωμένο Βασίλειο
 • Asociatia Babilon από την Ρουμανία
 • Aux Couleurs du DEBA από την Γαλλία
 • BACKSLASH από την Ισπανία
 • Eesti People to People από την Εσθονία
 • Global Organization for Development από την Βουλγαρία
 • Ikkaido Inclusive Martial Arts από την Ιρλανδία
 • Institute of Entrepreneurship Development από την Ελλάδα
 • Wyzsza Szkola Biznesu i Nauk o Zdrowiu από την Πολωνία

Μείνετε συντονισμένοι-ες και ακολουθήστε την σελίδα του έργου μας στο facebook: https://www.facebook.com/In-Touch-100190348076910/

Στηρίζουμε νέους με ειδικές ικανότητες, μέσω του έργου «In Touch»

Related Posts