Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Διαγωνισμός πράσινων επιχειρηματικών ιδεών – Υπέβαλλε το δικό σου business plan

Σήμερα ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα είναι η ανεργία, ένας παράγοντας που εμποδίζει την ένταξη των νέων στην κοινωνία καθώς το 1/3 των νέων στον κόσμο είναι άνεργοι. Παράλληλα, 17% του παγκόσμιου πληθυσμού ηλικίας  μεταξύ 15 και 24 ετών δείχνουν αβεβαιότητα για το μέλλον τόσο από οικονομικής όσο και από κοινωνικής άποψης.

Σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα της ανεργίας, η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική ανάπτυξης με πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης και ένταξης των νέων στην εργασία και στην επιχειρηματικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διοργανώνει διαγωνισμό καλύτερων ιδεών για μια βιώσιμη «πράσινη» επιχείρηση, με έπαθλο δωρεάν εκπαιδευτικά ταξίδια σε Κύπρο (Οκτώβριος 2016) και Ισπανία (Μάρτιος 2017).

Αναλυτικότερα, δίνεται η δυνατότητα σε νέους μεταξύ 16-29 ετών να υποβάλλουν τις ιδέες τους σε μορφή business plan, από την αξιολόγηση των οποίων θα προκύψουν τα τρία επικρατέστερα. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα κριτήρια αξιολόγησης, η οποία θα διεξαχθεί από τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ «This is a Green’s World”.

Σχετικό Άρθρο:  Τυρόπολις: Πρωτοποριακοί συνδυασμοί και υπέροχες γεύσεις συνθέτουν μοναδικά τυριά!

Τα business plans θα συντάσσονται ατομικά και στην αγγλική γλώσσα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε βοηθητικό υλικό σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα καθώς και για την σύνταξη και ανάπτυξη ενός business plan.

Οι ιδέες σας για μια βιώσιμη πράσινη επιχείρηση μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική φόρμα που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Όροι διαγωνισμού

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι, 16-29 ετών, ανεξαρτήτως ειδικότητας και εργασιακού καθεστώτος (άνεργοι, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες).
  2. Η διαχείριση των ιδεών καθώς και των business plans που θα υποβληθούν θα γίνει με απόλυτη εχεμύθεια και αποκλειστικά για τις ανάγκες του διαγωνισμού και του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ «This is a Green’s World”, ενώ δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω χρήση του υλικού αυτού.
  3. Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν δομηθεί από τον συντονιστή και τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ «This is a Green’s World” και θα ισχύσουν σε όλες τις χώρες υλοποίησης του έργου.
  4. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μέσω e-mail.
  5. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα ενημερωθούν μέσω e-mail.
  6. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των επιτυχόντων για τα εκπαιδευτικά ταξίδια, θα ενημερωθούν οι επιλαχόντες (κατά την σειρά κατάταξης και βαθμολόγησης των business plans.
Διαγωνισμός πράσινων επιχειρηματικών ιδεών – Υπέβαλλε το δικό σου business plan

Related Posts