Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πώς μπορούν τα Webinars να συμβάλουν στη μείωση των κενών στις δεξιοτήτες?

Τα κενά στις δεξιότητες αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στην αγορά εργασίας σήμερα. Με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη ζήτηση ειδικών δεξιοτήτων, τα σημερινά εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημιουργούν επαγγελματίες, των οποίων οι δεξιότητες είναι σχεδόν απαρχαιωμένες μέχρι το τέλος των σπουδών τους.

Οι αναπτυγμένες χώρες, ως εκ τούτου, καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες, για να δημιουργήσουν περιβάλλοντα τα οποία είναι ανοιχτά και προσφέρουν κίνητρα για τη διά βίου μάθηση. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι η μάθηση, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή η επανακατάρτιση θα ακολουθήσει τις γενιές που εισέρχονται σήμερα στην αγορά εργασίας μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συμβαδίσουμε με τις απαιτήσεις για νέες δεξιότητες;

Η άτυπη εκπαίδευση, ειδικά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις για εμάς, ώστε να είμαστε ικανοί για να μπορούμε να μαθαίνουμε από το σπίτι μας, τη στιγμή και με το ρυθμό που ταιριάζει στα χρονοδιαγράμματα μας και με το ρυθμό μάθησης που μπορούμε.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην ηλεκτρονική μάθηση μας έδωσαν επίσης την ευκαιρία να ασχοληθούμε με μάθηση, η οποία έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας παραδοσιακής μαθησιακής τάξης.

Σχετικό Άρθρο:  Εκδήλωση για τη νεανική επιχειρηματικότητα, την νεανική ανεργία και την ιδιότητα του ενεργού πολίτη στους νέους

Τα Webinars αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο εργαλείο ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) που μπορεί να προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα των προσωπικών συναντήσεων στο διαδικτυακό περιβάλλον. Η συμμετοχή σε ένα webinar σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε ζωντανά με ειδικούς / εκπαιδευτικούς, να συμμετέχετε σε συνεργατική μάθηση μέσω διαφορετικών εργαλείων webinar που διεγείρουν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία της πραγματικής αίθουσας διδασκαλίας. Η εκμάθηση του Webinar είναι, επομένως, ελκυστική και κινητήρια. Σας παρέχει την ευκαιρία, να «μάθετε» στην ώρα και στον τόπο που σας «βολεύει», καθώς επίσης και να μάθετε από ειδικούς, που μπορεί επίσης να βρίσκονται στην άλλη άκρη του κόσμου. Κατά τη διάρκεια του webinar, συνεργάζεστε και μαθαίνετε αλληλεπιδραστικά, σε κοινό διαδικτυακό χώρο.

Πώς μπορούν τα Webinars να συμβάλουν στη μείωση των κενών στις δεξιοτήτες?

Related Posts