Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Μετανάστες και πρόσφυγες της Ελλάδας

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που ζουν στη Ελλάδα πολλές φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ένταξη τους στην κοινωνία και αυτό γίνεται όχι μόνο της διαφορετικής κουλτούρας και τρόπου σκέψης αλλά και γιατί πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν κάποια βασικά πράγματα σχετικά με γενικούς κανόνες και αρχές που ισχύουν στην Ελλάδα.

‘Ετσι, στα πλαίσια του έργου “Refugee Women – Διεθνής Συνεργασία για την Κοινωνική Ένταξη των Προσφύγων Γυναικών στην Τουρκία και την Ευρώπη”, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου δημιούργησαν infographic video στο οποίο παρουσιάζονται ορισμένοι κανόνες και νομικά πλαίσια που ισχύουν για την Ελλάδα.

Το βίντεο αυτό απευθύνεται σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σκοπός του video είναι να παρουσιάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τι ισχύει και τι χρειάζεται ένας πρόσφυγας-μετανάστης που ζει στην Ελλάδα προκειμένου να εργασθεί, να πάνε τα παιδιά του στο σχολείο κπλ.

Μετανάστες και πρόσφυγες της Ελλάδας

Related Posts