Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κατάλογος οργανισμών για μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών υπήρξε ένα μεγάλο κύμα μεταναστών, προερχόμενοι κυρίως από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και έχοντας ως κατεύθυνση την Ευρώπη, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν καταδιώξεις, ακραίες πολιτικές καταστάσεις και πόλεμο. Συνεπώς, η προσφυγική κρίση είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλες τις Eυρωπαϊκές χώρες. Μερικές από αυτές τις χώρες αποτελούν τον τελικό προορισμό των προσφύγων (κυρίως η βόρεια Ευρώπη), άλλες χώρες αποτελούν ζώνες μετάβασης (πχ η Αλβανία και η Ρουμανία) και τέλος υπάρχουν και αυτές που λαμβάνουν έναν τεράστιο αριθμό προσφύγων, οι οποίοι καταφθάνουν στα σύνορα της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες με την είσοδός τους σε μία νέα χώρα αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Αυτό κυρίως συμβαίνει διότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν μπορούν να μιλήσουν την γλώσσα της χώρας στην οποία φιλοξενούνται. Στα πλαίσια του προγράμματος  “Refugee Women – Διεθνής Συνεργασία για την Κοινωνική Ένταξη των Προσφύγων Γυναικών στην Τουρκία και την Ευρώπη”, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους από πανεπιστήμια και οργανισμούς των χωρών Τουρκία, Λετονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία και Αλβανία, δημιούργησαν ένα κατάλογο για την κάθε χώρα με οργανισμούς-φορείς που ασχολούνται ή συμβάλουν στα σε θέματα που αφορούν πρόσφυγες και μετανάστες.

Σχετικό Άρθρο:  Συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες μετανάστες

Συγκεκριμένα ο κατάλογος κατηγοριοποιείται ως εξής:

  • Μεταναστευτικές υπηρεσίες
  • Υπηρεσίες Υγείας
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης
  • Υπηρεσίες απασχόλησης
  • Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης

Σκοπός του καταλόγου είναι να παρέχει σε ένα αρχείο όλους τους οργανισμούς στη Ελλάδα στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν οι πρόσφυγες για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν.

Ο κατάλογος αυτός απευθύνεται κυρίως σε πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και σε άτομα που ασχολούνται με πρόσφυγες και μετανάστες.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να λάβετε τον κατάλογο στείλτε μας email στο projects@ied.eu.

Κατάλογος οργανισμών για μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα

Related Posts