Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων!

Το ευρωπαικό έργο PERSON στοχεύει στην προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των NEETs (Άτομα Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης) ή των αδρανών νέων προκειμένου να αποτελέσουν μέρος του βιώσιμου και πιστοποιημένου εργατικού δυναμικού καθώς και για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Η ανάγκη να κατανοήσουν τα νέα άτομα την σημασία που έχει η ορθή μετάβαση τους από ΝΕΕΤs σε εργαζομένους αποτελεί κύριο στόχο του έργου. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους δημιούργησαν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με απασχολησιμότητα. 

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κάθε χρήστης ανάλογα με τις γνώσεις που έχει, να λάβει εκπαίδευση πάνω στα αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν. Για τον λόγο αυτό, τα εκπαιδευτικά υλικά διακρίνονται σε:  

  1. Εκπαιδευτικές ενότητες για τεχνολογικά αναλφάβητους  
  1. Εκπαιδευτικές ενότητες για τεχνολογικά εγγράμματους 
  1. Εκπαιδευτικές ενότητες για άτομα με προηγμένη τεχνολογική γνώση 

Η εγγραφή στην πλατφόρμα είναι δωρεάν και το εκπαιδευτικό υλικό μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμο και στα:  

  • Ελληνικά 
  • Τούρκικα 
  • Ισπανικά 
  • Ιταλικά 
  • Ολλανδικά 
Σχετικό Άρθρο:  PayPal: 7 Τρόποι που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε τις online πωλήσεις σας

Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο σας και να δείτε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, από ΕΔΩ

Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων!

Related Posts