Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαίδευση: το «κλειδί» για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων

Παρόλο που ζούμε στην Ευρώπη, οι γυναίκες μετανάστριες εξακολουθούν να αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Είναι γεγονός πως αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες σε κοινωνικό, προσωπικό , επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο . Αυτό μεταφράζεται  πρακτικά σε ρατσιστική και σεξιστική αντιμετώπιση γενικότερα και πιο συγκεκριμένα στην δυσκολία  εύρεσης εργασίας, στην  έλλειψη εξοικείωσης με την εθνική γλώσσα, καθώς και την αδυναμία  κατανόησης των νομοθεσιών και των γραφειοκρατικών διαδικασιών που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Προκειμένου να υπερνικηθούν τα εμπόδια αυτά αλλά και να εξασφαλιστεί μια ποιοτικότερη ζωή μέσα από την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστριών στο κοινωνικό σύνολο χρειάζεται υποστήριξη και συγκεκριμένα εκπαίδευσης μη τυπικής μορφής.   

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γνώση όλων αυτών και προσπαθεί  μέσα από στοχευμένα προγράμματα στην εξάλειψη των ανισοτήτων, του  ρατσισμού και στην εξασφάλιση μιας ποιοτικότερης ζωής για όλους. Πιο συγκεκριμένα, το έργο WIDTH στοχεύει στην προώθηση της ένταξης αλλά και της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και ιδίως των γυναικών μεταναστριών, μέσα από δραστηριότητες κατάρτισης σε γλωσσικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των μεταναστών ανδρών και γυναικών, σε χρήσιμες για αυτούς πληροφορίες καθώς και την πρόσβαση σε ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων., προκειμένου να εκπαιδευτούν ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Σχετικό Άρθρο:  Μ46: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθυνόμενο σε Εκπαιδευτές Μεταναστών και Προσφύγων

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το δεύτερο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου  (Intellectual Output-ΙΟ2) και  αφορά την δημιουργία αφενός ενός εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με βασικές γνώσεις στη δομή λειτουργίας κάθε χώρας και αφετέρου ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτές μεταναστών χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, δηλαδή μετανάστες που δεν έχουν πανεπιστημιακές γνώσεις και το επίπεδο γνώσης της εθνικής γλώσσας κυμαίνεται από στοιχειώδη έως βασική γνώση.  

Πιο συγκεκριμένα, η κάθε χώρα-εταίρος του έργου WIDTH, έχει δημιουργήσει  e-books  τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο, το εκπαιδευτικό σύστημα, την τοπική κουλτούρα, τις εργασιακές σχέσεις και το σύστημα υγείας της χώρας.  

Μπορείτε να βρείτε το υλικό εδώ!

Το δεύτερο μέρος  είναι ένα αρχείο με δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης συνδεδεμένες με το κάθε κεφάλαιο του βιβλίου και αποτελεί εγχειρίδιο για τον κάθε εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος θα διδάξει στις μετανάστριες όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν και να καταφέρουν εντέλει να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.   

Μπορείτε να βρείτε το υλικό εδώ!

Σχετικό Άρθρο:  Κοινωνική ένταξη για άτομα άνω των 60 ετών

Είναι εξοπλισμένο με δραστηριότητες σχετικές με το υλικό των e-books, παρέχει προτάσεις για δραστηριότητες κατανόησης , οδηγίες για την καλύτερη διεξαγωγή των ασκήσεων οι οποίες έχουν την μορφή workshops, αλλά και προτάσεις για θέματα προς συζήτηση. 

Παρακάτω επισυνάπτονται τα απαραίτητα αρχεία προκειμένου να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα για το δεύτερο Πνευματικό Αποτέλεσμα. 

Εκπαίδευση: το «κλειδί» για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων

Related Posts