Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Are you a serious gamer: δεξιότητες και “σοβαρό” παιχνίδι!

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και η αγορά εργασίας, επιβάλλουν την ύπαρξη και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες. Η απόκτηση τους μπορεί να προέρχεται από σύγχρονες διδακτικές μεθόδους μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών.  

Στην κατεύθυνση αυτή, το ευρωπαϊκό έργο «Triple E-dge: entrepreneurship employability, enterprising in a digital and gaming environment», συμβάλλει στο όραμα ενός καινοτόμου τρόπου μάθησης και της συνεχούς προσωπικής ανάπτυξης και κατάρτισης μέσα από τη δημιουργία πρωτοτύπων και διαδραστικών εργαλείων.   

Για τους λόγους αυτούς, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 στις 12:00, στην online εκδήλωση που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, με τίτλο Are you a serious gamer?, θα συζητήσουμε  

  • Ποιες είναι οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει κάποιος σήμερα; 
  • Πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στο ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης και εκμάθησης; 
  • Τι είναι το σοβαρό παιχνίδι (serious gameκαι η παιχνιδοποίηση (gamification)
  • Γίνεται να μάθουμε και να αναπτυχθούμε μέσα από εφαρμογές και online παιχνίδια;  
  • Γιατί ονομάζουμε το επιχειρείν, «τρόπο σκέψης»;  
  • Ποιες είναι οι επιχειρηματικές δεξιότητες;  

και πολλές άλλες ερωτήσεις σχετικές με την ανάπτυξη δεξιοτήτων σήμερα, το συσχετισμό τους με την αγορά εργασίας αλλά και τί σημαίνει η απόκτησή τους για φοιτητές, εργαζόμενους, εργοδότες, εκπαιδευτές κτλ. Ακόμα, θα παρουσιάσουμε τα παραδοτέα του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων mini-games που αναπτύχθηκαν και στοχεύουν στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) και είναι διαθέσιμα ως mobile applications.    

Σχετικό Άρθρο:  Συμμετέχετε στο ερωτηματολόγιο και επιλέξετε τις Triple E-dge δεξιότητες!

Πληροφορίες συμμετοχής:  

Η γλώσσα διεξαγωγής του webinar θα είναι τα Ελληνικά.  

Για εγγραφή και συμμετοχή, πατήστε εδώ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsc-yoqD8oHNzfBs46G7qNZB8atLCdVMII

Επισκεφτείτε τη σελίδα του event στο Facebook, για οδηγίες εγγραφής και επιπλέον πληροφορίες.  

Σας περιμένουμε! 

Are you a serious gamer: δεξιότητες και “σοβαρό” παιχνίδι!

Related Posts