Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Δωμάτια Απόδρασης: Ένας πολύτιμος βοηθός στην Εκπαίδευση και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Στις μέρες μας η ανεργία καλπάζει σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Επικρατέστερη είναι η νεανική ανεργία, η οποία αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική εξέλιξη των νέων. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της ανεργίας των νέων, μέσα από την συνεργασία τους με διάφορους τομείς, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, η τυπική εκπαίδευση αναζητά τρόπους για αποτελεσματικότερη και πιο ενεργή μάθηση, προκειμένου οι μαθητές να εμβαθύνουν στα εκπαιδευτικά αντικείμενα και να αναπτύξουν μια ευρεία γκάμα δεξιοτήτων που θα τους είναι χρήσιμες τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στο εργασιακό τομέα αργότερα στη ζωή τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως προτεραιότητα της την επίλυση του ζητήματος της ανεργίας και μέσα από μια πληθώρα ενεργειών στοχεύει στη μείωση τους. Μια εξ αυτών είναι και τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

 Το έργο ER-SE: Escape Rooms for Social Entrepreneurship; re-defining the entrepreneurial ramifications of gamification in youth-oriented activities για παράδειγμα, έχει ως αντικείμενο του την παροχή  κατάλληλων  και σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων για ΜΚΟ και οργανώσεις νεολαίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τα οποία παράλληλα λαμβάνουν υπόψη όλες τις σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες και καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες που μπορούν βοηθήσουν στην ταχύτερη αφομοίωση των γνώσεων αλλά και να βοηθήσουν τους  ανθρώπους να εφαρμόσουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το ER-SE στοχεύει στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επιχειρηματιών που ασχολούνται με τις κοινωνιολογικές επιπτώσεις της επιχειρηματικότητας.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το πρώτο παραδοτέο του έργου το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο “Η παιδαγωγική εφαρμογή της παιχνιδοποίησης και των Δωματίων Απόδρασης  για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Νεολαίας ’. Σε αυτό το e-book  περιέχονται πληροφορίες σχετικά με το τί είναι τα Δωμάτια Απόδρασης και τι τα break out boxes, πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα Δωμάτιο Απόδρασης και γιατί είναι καλό να το εντάξουμε ως μέθοδος πρακτικής αφομοίωσης των γνώσεων στην εκπαίδευση καθώς και πώς μπορούμε να τα συνδέσουμε με την εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Στο e-book αναλύονται  τα είδη των Δωματίων Απόδρασης και η χρησιμότητα τους, τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς και προτάσεις για το πως να δημιουργήσει ο αναγνώστης το δικό του Δωμάτιο Απόδρασης. Στην συνέχεα εξετάζεται το πως μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαίδευση, εστιάζοντας κυρίως στη χρήση τους ως παιδαγωγικό εργαλείο το οποίο προάγει την συνεργατικότητα, τη δημιουργική σκέψη, την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου , ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας πληθώρας δεξιοτήτων. Βρείτε το e-book εδώ

Δωμάτια Απόδρασης: Ένας πολύτιμος βοηθός στην Εκπαίδευση και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα