Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το έργο SEYW – The added value of Social Entrepreneurship in Youth Work για τις κοινωνικές επιχειρήσεις του νομού Λάρισας

Σε έναν κόσμο,  ο οποίος επιφυλάσσει πολλές δυσκολίες και εμπόδια για τους νέους και την απασχολησιμότητά τους, η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει μια πνοή ζωής.   Ο συγκεκριμένος τομέας της οικονομίας, αποτελεί έναν από τους γρήγορα εξελισσόμενους τομείς της. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες στους νέους και να τους εξελίξει, όσον αφορά τις δεξιότητές τους και την επαγγελματική τους εμπειρία.

Για να συμβεί αυτό όμως, είναι σημαντικό οι νέοι εργαζόμενοι να ενημερώνονται συνεχώς για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις καινοτομίες αυτού του κλάδου, έτσι ώστε να καταφέρουν να τις αξιοποιήσουν και κατά συνέπεια να εξελιχθούν.

Το έργο SEYW – The added value of Social Entrepreneurship in Youth Work αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της Νεολαίας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναλύσει την έννοια, τις μεθόδους και τις αξίες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και να αναδείξει παραδείγματα αντίστοιχων δράσεων που θα αποτελέσουν κίνητρο για τους νέους.

Σχετικό Άρθρο:  Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί το έργο για να την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κοινωνικές επιχειρήσεις στις χώρες εταίρους – Ιταλία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία και Βουλγαρία. Κατά την διάρκεια αυτών των επισκέψεων, κοινωνικοί επιχειρηματίες και εκπρόσωποι των οργανισμών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου, έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν, να εκφράσουν τις ευκαιρίες καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κλάδος στην χώρα τους, καθώς και να μοιραστούν την εμπειρία τους ως επιχειρηματίες στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Έπειτα από τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, την Γαλλία και το Λουξεμβούργο ήρθε και η σειρά της χώρας μας. Εκπρόσωποι των οργανισμών από την Ιταλία, την Εσθονία, την Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Βουλγαρία είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν κοινωνικές επιχειρήσεις του νομού Λάρισας και να συνομιλήσουν με επιχειρηματίες του κλάδου. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκαν και ενημερώθηκαν για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ): «Χόριππος», «Εξάντας», «Νόον Έγνω» και «Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Γόννων- Αντιγονίδες». Στο πλαίσιο των επισκέψεων, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, εκτός από τις δράσεις και τους στόχους των ΚοινΣΕπ, την τοπική παράδοση μέσα από τις εκθέσεις του Λαογραφικού Μουσείου των Γόννων, αλλά και του Μουσείου Σιτηρών του Μύλου του Παππά στη Λάρισα.

Σχετικό Άρθρο:  «Η νεολαία που καινοτομεί» – Με επιτυχία η εκδήλωση για τη διατροφική καινοτομία στη Λάρισα

Μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε όλες τις χώρες-εταίρους, οι οργανισμοί που συμμετέχουν θα συνεργαστούν έτσι ώστε να αναπτύξουν μια αναφορά, η οποία θα περιέχει όλες τις πληροφορίες, τις οποίες οι εκπρόσωποι των οργανισμών έχουν συλλέξει κατά την διάρκεια των επισκέψεων. Έτσι, οι νέοι θα μπορούν να κρατούνται ενήμεροι σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο SEYW – The added value of Social Entrepreneurship in Youth Work για τις κοινωνικές επιχειρήσεις του νομού Λάρισας

Related Posts