by Institute of Entrepreneurship Development iED

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα: Τί Είναι και πως Επιτυγχάνεται;

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα καθορίζει το μέλλον του πλανήτη με τον άνθρωπο, καθώς διατηρεί τους φυσικούς πόρους και προστατεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις ανάγκες τους. 

Η ανθρώπινη ευημερία είναι στενά συνδεδεμένη με την υγεία του περιβάλλοντος. Σε όλο τον κόσμο, το 24% των θανάτων αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι άνθρωποι χρειάζονται καθαρό αέρα για να αναπνέουν, καθαρό νερό για να πίνουν και ασφαλή μέρη για να ζήσουν.

Καθώς αρχίζουμε να βιώνουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της εκθετικής βιομηχανικής ανάπτυξης και της ανεξέλεγκτης χρήσης ενέργειας, πρέπει να ενεργήσουμε για να αντιστρέψουμε αυτές τις επιπτώσεις και να αποτρέψουμε περαιτέρω ζημιές. Έτσι διασφαλίζουμε πόρους και υγιείς συνθήκες για τις επόμενες γενιές. Για τις επιχειρήσεις, αυτό μπορεί να σημαίνει δέσμευση για περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές που θα βοηθήσουν στη δημιουργία ακμαζόντων κοινοτήτων και στην εξασφάλιση μελλοντικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων. 

Ποιος είναι ο Ορισμός της Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας; 

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων ζωής που διασφαλίζουν έναν ίσο, αν όχι καλύτερο, τρόπο ζωής για τις μελλοντικές γενιές.

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής χωρίς να ασκεί περιττή πίεση στα υποστηρικτικά οικοσυστήματα της Γης. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ισορροπίας μεταξύ της καταναλωτικής ανθρώπινης κουλτούρας και του ζωικού κόσμου. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ζώντας με τρόπο που δεν σπαταλά ή εξαντλεί άσκοπα τους φυσικούς πόρους.

Γιατί είναι σημαντική η βιωσιμότητα; 

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι σημαντική λόγω της συνεχώς αυξανόμενης ποσότητας ενέργειας, τροφίμων και ανθρώπινων πόρων που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της γεωργίας και την εισβολή της τεχνολογίας. Αυτό οδήγησε σε περισσότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, μη βιώσιμη χρήση ενέργειας και αποψίλωση των δασών. Γνωρίζουμε τώρα ότι η απεριόριστη κατανάλωση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη ευημερία. Καθώς το ΑΕΠ αυξάνεται, αυξάνεται και η χρήση της ενέργειας, οδηγώντας σε μολυσμένα περιβάλλοντα και σε εξαντλημένους φυσικούς πόρους. 

Ποιο ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν οι άνθρωποι ως εξελικτικό είδος, και πώς πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε σε αυτόν τον πλανήτη για να διασφαλίσουμε ότι είναι βιώσιμος για τις μελλοντικές γενιές;

Δεδομένου ότι οι οικολογικές συνθήκες, τα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, δεν υπάρχει ενιαίο σχέδιο για το πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι πρακτικές βιωσιμότητας. Κάθε χώρα πρέπει να εργαστεί για τη δική της συγκεκριμένη πολιτική που θα εγγυάται ότι η βιώσιμη ανάπτυξη υλοποιείται ως παγκόσμιος στόχος. 

Πως Επιτυγχάνεται η Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα; 

Στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος μπορούν να συμβάλλουν τόσο οι άνθρωποι ως ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις.

Ως άτομα, μπορούμε να κάνουμε μικρά αλλά αποτελεσματικά βήματα προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Η χρήση λιγότερου νερού, η μείωση της κατανάλωσης κρέατος και η στροφή σε επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από πλαστικά μιας χρήσης, είναι μερικά από αυτά. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να στραφούν σε πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. Η χρήση ποδηλάτου ή των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι τρόποι μη επιβλαβείς για το περιβάλλον.

Οι εταιρείες έχουν επίσης ευθύνη απέναντι στην κοινωνία στην εφαρμογή περιβαλλοντικά βιώσιμων πρακτικών, χωρίς όμως αυτές οι πρακτικές να έρχονται σε αντίθεση με τους επιχειρηματικούς στόχους. Στην πραγματικότητα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα θα πρέπει να ευθυγραμμίσει τα κέρδη με τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Οι εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν πηγή νέων θέσεων εργασίας. Η χρήση λιγότερης ενέργειας και πλαστικού στην παραγωγή, αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για αύξηση του κέρδους καθώς οι εταιρίες δεν χρειάζεται να επενδύουν σε περιττά έξοδα. Αυτή η νοοτροπία απαιτεί μακροπρόθεσμη δέσμευση. Η επίτευξη αυτής της ευθυγράμμισης είναι μια επένδυση σε μια μελλοντική οικονομία όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να ευδοκιμήσουν.

Καταλήγοντας 

Ο γενικός στόχος της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας είναι να εξομαλύνει τα πράγματα και να διασφαλίσει ένα πράσινο αύριο. Παράλληλα παρέχει τεράστια οφέλη για την υγεία όλων των ειδών. Μειώνει το παγκόσμιο αποτύπωμα άνθρακα και μειώνει την εξάρτησή μας από ορυκτά καύσιμα και άλλες επιβλαβείς ενεργειακές πρακτικές.

Η αειφόρος ανάπτυξη ενθαρρύνει την πιο υπεύθυνη παραγωγή προϊόντων, προωθώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και μειώνοντας τα ποσοστά αποβλήτων και της ρύπανσης. Ενθαρρύνει επίσης τις βιομηχανίες και τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, αντί να χρησιμοποιούν την πιο εύκολη και φθηνή επιλογή. Όλα αυτά μπορούν να εξασφαλίσουν έναν υγιή κόσμο, σήμερα και αύριο!  

Τελευταία Νέα

Socially Agile Hackathon: Οι Ομάδες από...

Στις 21 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το διαδικτυακό Hackathon μέσω της πλατφόρμας Zoom, το οποίο διοργάνωσε το έργο Socially Agile, εταίρος του οποίου είναι...

Ενδυνάμωση της Nεολαίας στην Kοινωνική Eπιχειρηματικότητα...

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου "Socially Agile", συντάχθηκε με επιτυχία μια ολοκληρωμένη έκθεση για τη διερεύνηση του τοπίου της κοινωνικής...

Ανοικτή Πρόσκληση: Online Σεμινάριο για την...

Είστε νέος/α επιχειρηματίας ή ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Θέλετε να εξελίξετε τις γνώσεις σας και να ενσωματώσετε τις αρχές της...

Διαδραστικό βιβλίο SAHHim: Καλλιεργώντας Υγιείς Τρόπους...

Το SAHHim δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (SSN) και των εκπαιδευτικών τους σχετικά...

Έρευνα για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων...

Δηλώστε συμμετοχή στην έρευνα που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου και πιστοποιημένου προγράμματος επανεκπαίδευσης (reskilling) για πρόσφατους πτυχιούχους και...