by Institute of Entrepreneurship Development iED

Οριζόντιες Δεξιότητες: Ποιες είναι οι Τάσεις του 2022;

Κάθε άνθρωπος μπορεί να μάθει και να αναπτύξει ορισμένες δεξιότητες οι οποίες θα είναι χρήσιμες, τόσο στην επαγγελματική όσο και την ευρύτερη κοινωνική του ζωή. Οι δεξιότητες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Στις οριζόντιες και τις κάθετες δεξιότητες, γνωστές κυρίως με τον αγγλικό τους όρο “soft skills” και “hard skills”.

Hard Skills και Soft Skills

Οι κάθετες δεξιότητες είναι συχνά συγκεκριμένες για κάθε θέση εργασίας και μπορούν να αποκτηθούν μέσω της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων. Αντίθετα, οι οριζόντιες δεξιότητες είναι διαπροσωπικές και συμπεριφορικές δεξιότητες που εφαρμόζονται ευρέως σε πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και πεδία. Πρόκειται για χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου που μεταφέρει και προσαρμόζει σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Τα hard skills είναι μετρήσιμες δεξιότητες και μπορούν να αξιολογηθούν τόσο με αριθμητικά κριτήρια ή με ναι/όχι. Από την άλλη πλευρά, τα soft skills είναι συχνά δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και συνήθως περιγράφονται με ποιοτικές κλίμακες.

Οι εργοδότες αναζητούν soft skills στους υποψηφίους καθώς είναι σημαντικά για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Κάποιος μπορεί να είναι εξαιρετικός με τεχνικές, ειδικές δεξιότητες για τη δουλειά, αλλά αν δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρόνο του ή να εργαστεί σε μια ομάδα, μπορεί να μην είναι επιτυχημένος στο χώρο εργασίας.

Σε μια θέση εργασίας, οι οριζόντιες δεξιότητες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή του υποψηφίου ειδικά όταν οι υπεύθυνοι προσλήψεων έχουν να αποφασίσουν μεταξύ υποψηφίων με παρόμοια εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία.

Οι Τάσεις για το 2022

Η λίστα με τα soft skills μεγαλώνει διαρκώς. Παρόλο που κινούνται πάντα στα ίδια πλαίσια, ανάλογα την εποχή και τις εξελίξεις, αυτά προσαρμόζονται και αλλάζουν. Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες οριζόντιες δεξιότητες για το 2022;

Επίλυση προβλημάτων

Ένα από τα κορυφαία soft skills για το 2022 που αναζητούν οι διευθυντές προσλήψεων περιλαμβάνει την καινοτόμο επίλυση προβλημάτων. Οι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν υποψηφίους που δεν δείχνουν φόβο να αναλάβουν μια πρόκληση. Οι καθημερινές προκλήσεις και ο έντονος εργασιακός ρυθμός απαιτούν εργαζομένους ικανούς να βρίσκουν άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις σε οποιαδήποτε περίσταση προκύψει. 

Επικοινωνία

Δεν είναι δεδομένη η άνεση στην επικοινωνία για όλους. Ωστόσο είναι ένα ισχυρό soft skill που πρέπει να έχει κάποιος στην εργασία του. Με τον όρο επικοινωνία εννοούμε την ικανότητα των ανθρώπων να εκφράζονται με σαφήνεια και ακρίβεια τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό τους λόγο. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρει το μήνυμα του ορθά, προσαρμόζοντας το στις διάφορες περιστάσεις. Η σύνταξη ενός email, για παράδειγμα, απαιτεί διαφορετική προσέγγιση σε αντίθεση με την παρουσίαση ενός report μπροστά σε κοινό ή την επικοινωνία με κάποιον πελάτη.

Ομαδικότητα: Teamwork makes the Dreamwork

Ίσως από τις σημαντικότερες οριζόντιες δεξιότητες, είναι αυτή της ομαδικής εργασίας. Η ομαδική εργασία είναι σημαντική καθώς συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης προς όφελος του οργανισμού.

Η ικανότητα των εργαζομένων να συνεργάζονται αρμονικά, σεβόμενοι τη διαφορετικότητα και την ιδιαιτερότητα κάθε ανθρώπου, βοηθάει στην αποτελεσματική και γρήγορη ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών. Επιπλέον, δημιουργεί ένα φιλικό και ευχάριστο κλίμα εντός της εταιρίας. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να επικεντρωθούν στους στόχους και να εκτελούν σωστά τα καθήκοντα τους.

Προσαρμοστικότητα

Η προσαρμοστικότητα είναι μια ζωτικής σημασίας δεξιότητα για την ανάπτυξη των εργαζομένων το 2022. Τα τελευταία δυο χρόνια, η εμφάνιση της πανδημίας άλλαξε ριζικά τα δεδομένα που ίσχυαν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Το ίδιο συνέβη και στον εργασιακό τομέα. Οι εργαζόμενοι έπρεπε να προσαρμοστούν στα νέα αυτά δεδομένα ξαφνικά και άμεσα προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργεία των επιχειρήσεων.

Προσαρμοστικότητα σημαίνει η ικανότητα να είναι κανείς ευέλικτος και να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενους παράγοντες, συνθήκες ή περιβάλλοντα. Οι δεξιότητες προσαρμοστικότητας κάνουν κάποιον ανοιχτό και πρόθυμο να μάθει νέα πράγματα, να αντιμετωπίσει προκλήσεις και να κάνει προσαρμογές που θα ταιριάζουν με τις μεταβάσεις στο χώρο εργασίας.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη, γνωστή ως EQ, είναι η ικανότητα να κατανοούμε, να χρησιμοποιούμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα μας και των άλλων με θετικούς τρόπους. Η σωστή διαχείριση των συναισθημάτων βοηθά στην ανακούφιση του άγχους και άλλων αρνητικών συναισθημάτων που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην απόδοση των εργαζομένων. Σε γενικές γραμμές αναγνωρίζεται ευρέως ως μια πολύτιμη δεξιότητα που βοηθά στη βελτίωση της επικοινωνίας, της διαχείρισης, της κατανόησης, της επίλυσης προβλημάτων υπό πίεση και των σχέσεων εντός του χώρου εργασίας.

Με όλες τις αλλαγές στον εργασιακό χώρο τα τελευταία χρόνια, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι κατέχετε ορισμένες από τις παραπάνω οριζόντιες δεξιότητες. Αυτές θα σας βοηθήσουν να αναδειχθείτε και να εξελιχθείτε στον εργασιακό σας χώρο. Ωστόσο, η λίστα με τις οριζόντιες δεξιότητες εμπλουτίζεται συνεχώς. Επομένως, είναι απαραίτητο συνεχώς να ενημερώνεστε για αυτές.

Τελευταία Νέα

Socially Agile Hackathon: Οι Ομάδες από...

Στις 21 Μαΐου 2024, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το διαδικτυακό Hackathon μέσω της πλατφόρμας Zoom, το οποίο διοργάνωσε το έργο Socially Agile, εταίρος του οποίου είναι...

Ενδυνάμωση της Nεολαίας στην Kοινωνική Eπιχειρηματικότητα...

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου "Socially Agile", συντάχθηκε με επιτυχία μια ολοκληρωμένη έκθεση για τη διερεύνηση του τοπίου της κοινωνικής...

Ανοικτή Πρόσκληση: Online Σεμινάριο για την...

Είστε νέος/α επιχειρηματίας ή ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Θέλετε να εξελίξετε τις γνώσεις σας και να ενσωματώσετε τις αρχές της...

Διαδραστικό βιβλίο SAHHim: Καλλιεργώντας Υγιείς Τρόπους...

Το SAHHim δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (SSN) και των εκπαιδευτικών τους σχετικά...

Έρευνα για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων...

Δηλώστε συμμετοχή στην έρευνα που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου και πιστοποιημένου προγράμματος επανεκπαίδευσης (reskilling) για πρόσφατους πτυχιούχους και...