by Institute of Entrepreneurship Development iED

Οι Γυναίκες στην Εργασία Σήμερα – Infographic

Το χάσμα των φύλων στον τομέα της εργασίας παραμένει ισχυρό ακόμη μέχρι και σήμερα. Ειδικότερα, πολλά από τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα σε ηγετικές θέσεις όπως η αποφασιστικότητα ή η κυρίαρχη συμπεριφορά δυστυχώς θεωρούνται κατεξοχήν “αρσενικά χαρακτηριστικά” και οι γυναίκες που τα κατέχουν κρίνονται αρνητικά.

Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη εντονότερο όσον αφορά τη σύσταση των Διοικητικών Συμβουλίων των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των γυναικών στις αίθουσες των εταιρικών Διοικητικών Συμβουλίων σήμερα είναι περίπου 7,1%. Αυτό αυτό το ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο (5,1%) στις θέσεις CEO όσον αφορά τη διοίκηση των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών εταιρειών.

Όπως είναι λογικό, το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο αναφορικά με τις διπλά μειονεκτούντες γυναίκες. Ως διπλά μειονεκτούντες θεωρούνται οι γυναίκες που είναι NEET, δηλαδή εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης, μετανάστριες, ΑΜΕΑ, που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές κ.ο.κ. Τα εμπόδια αυτά σχετίζονται με τα ισχύοντα κοινωνικά στερεότυπα για τις ικανότητες τους, την έλλειψη προτύπων ή καθοδήγησης, την περιορισμένη εμπειρία διαχείρισης και τις αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις.

Το Ευρωπαϊκό έργο Women Making Waves

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη ενίσχυσης των γυναικών, και ιδιαίτερα των μειονεκτούντων γυναικών, δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό έργο Women Making Waves. Στόχος του έργου αυτού είναι να ενισχυθούν οι ηγετικετικές τους δεξιότητες, η ανοικόδομηση της αυτοπεποίθησης τους, αλλά και η κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα αυτό.

Η ευθύνη υλοποίησης αυτού του Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενου Erasmus+ έργου αναλήφθηκε από πέντε (5) εταίρους. Οι εταίροι προέρχονται από την Ισλανδία, την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Jafnréttisstofa στο ρόλο του συντονιστή από την Ισλανδία, το Institute of Entrepreneurship Development – iED από την Ελλάδα, το Inova Consultancy Itd από τη Μεγάλη Βρετανία, το Byggdastofnun – Icelandic Regional Development Institute (IRDI) από την Ισλανδία, το AMUEBLA από την Ισπανία.

Το Πλαίσιο Ικανοτήτων

Στα πλαίσια του έργου Women Making Waves δημιουργήθηκε το “Πλαίσιο Ικανοτήτων” (βλ. infographic) που αποτελεί και το πρώτο παραδοτέο. Το παραδοτέο αυτό είναι σημαντικό για την εξέλιξη του έργου, καθώς θα προσαρμόσει καλύτερα το έργο στις ανάγκες της ομάδας στόχου. 

Πιο συγκεκριμένα, το “Πλαίσιο Ικανοτήτων” αναλύει την κατάσταση των χωρών των εταίρων όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση και τις προδιαγραφές των χωρών αυτών. Έπειτα, γίνεται αναφορά στις καλές πρακτικές που ακολουθούνται στις χώρες αυτές. Τέλος, δημιουργήθηκαν ομάδες εστίασης για τον ακριβή καθορισμό της ομάδας στόχου και τις ανάγκες τους το οποίο ενισχύθηκε με συνεντεύξεις τόσο των συμμετεχόντων γυναικών όσο και των οργανισμών που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση τους όσο και επιχειρήσεων που συνεργάζονται με μειονεκτούντες γυναίκες.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη του “Πλασίου Ικανοτήτων” ήταν η εξής. Πρώτα Πρώτα καθορίστηκε το περιεχόμενο της έρευνας. Το ότι οι μειονεκτούντες γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την αναρρίχηση σε ηγετικούς ρόλους λόγω κάποιων περιορισμών όπως οι διακρίσεις. Έπειτα αναζητήθηκε ο σκοπός της έρευνας που είναι η αξιολόγηση των αντιλήψεων και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι μειονεκτούντες γυναίκες. Τέλος, ταυτοποιήθηκε ο στόχος της έρευνας ως ο προσδιορισμός των των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι μειονεκτούντες γυναίκες για να ενισχύσουν τις ηγετικές τους δεξιότητες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το “Πλαίσιο Ικανοτήτων” που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου πατήστε εδώ.

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, τους στόχους και τις δραστηριότητες του επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου.

Τελευταία Νέα

LinkedIn: Δομήστε την Καριέρα σας: Συμβουλές...

Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – social media – το προφίλ σας στο LinkedIn μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο προβολής σας αλλά...

NASA Space Apps Event 2022: Η...

Η NASA επιστρέφει δυναμικά και φέτος στη Λάρισα με το ομώνυμο online hackathon, το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου. Σε συνεργασία με...

Πώς Πρέπει να Λειτουργεί ένας Manager

του Ανδρέα Φράγκου Ο ρόλος του Manager είναι κεντρικός και έχει άμεση σχέση με την απόδοση ολόκληρης της επιχείρησης. Ένας πετυχημένος Manager ξέρει να ακούει και...

Γιατί Χρειαζόμαστε την Επιχειρηματική Εκπαίδευση;

του Σπύρου Κατρανίδη Η εκπαίδευση αποτελεί μία επουσιώδη διαδικασία, μέσω της οποίας επιδιώκεται η μόρφωση και η παροχή γνώσεων στο άτομο, με σκοπό την...

Εκδήλωση για την Ανάδειξη του Διαπολιτισμικού...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση "Προαγωγή του Διαπολιτισμικού Διαλόγου στην Κύπρο", που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, από...