by Institute of Entrepreneurship Development iED

Μαθησιακές δυσκολίες και εκμάθηση ξένων γλωσσών

Ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών αναφέρει πως ως τέτοιες θεωρούμε τις ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων, στις οποίες οι φυσιολογικοί τύποι απόκτησης των μαθησιακών ικανοτήτων διαταράσσονται στα πρώιμα στάδια τη ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το American Psychiatric Association στις μαθησιακές διαταραχές συγκαταλέγονται:

1. Διαταραχή της Ανάγνωσης (Δυσλεξία)

2. Διαταραχή των Μαθηματικών (Δυσαριθμησία)

3. Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης (Δυσορθογραφία)

4. Μαθησιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη αλλιώς (διαταραχές οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια κάποιας ειδικής κατηγορίας)

Όποιος ενδιαφέρεται να εξετάσει το θέμα αυτών των διαταραχών από θεωρητικής πλευρά υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία , τόσο έντυπη όσο και ηλεκτρονική, που περιλαμβάνει θεωρίες που στόχο έχουν να εξηγήσουν τη φύση της κάθε δυσκολίας.

Η δυσλεξία σε διάφορα γλωσσικά συστήματα:

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στις ξένες γλώσσες αντιμετωπίζουν κυρίως προβλήματα στην εκμάθηση του φωνολογικού κώδικα της γλώσσας, όταν δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία ανάμεσα στους ήχους / φωνήματα και στα γράμματα. Επίσης, δυσκολίες υπάρχουν στην αναγνωστική δεξιότητα, την κατανόηση καισύνταξη του γραπτού λόγου, την ορθογραφία, την εκμάθηση του λεξιλογίου και την προφορική έκφραση.

Η Αγγλική γλώσσα θεωρείται φωνολογικά αδιαφανής εξαιτίας της ελλιπούς φωνολογικής αντιστοιχίας που παρουσιάζει. Η έλλειψη συνοχής της φωνημικής- γραφημικής αντιστοιχίας στα Αγγλικά είναι περισσότερο εμφανής όσον αφορά τα φωνήεντα. Αποτέλεσμα του μεγαλύτερου βαθμού αδιαφάνειας είναι να οδηγήσει σε περισσότερα λάθη φωνολογικής επεξεργασίας και κατά συνέπεια σε εντονότερα αναγνωστικά προβλήματα.

Τα Αγγλικά αν και είναι η πιο διαδεδομένη δεύτερη ξένη γλώσσα στην Ευρώπη, φαίνεται πως  αποτελεί μία από τις δυσκολότερες γλώσσες για άτομα που αντιμετωπίζουν γλωσσικές διαταραχές. Αυτό συμβαίνει διότι οι περισσότεροι από αυτούς παρουσιάζουν ελλείμματα στην φωνολογική επεξεργασία και δυσκολίες στην σωστή χρήση της γραφημικής – φωνημικής αντιστοιχίας. Συνεπώς η φωνολογική αδιαφάνεια της Αγγλικής δεν διευκολύνει την εκμάθησή της. Τα άτομα με αναγνωστικές διαταραχές θα ήταν προτιμότερο να επιλέξουν Ιταλικά, Ισπανικά ή Φιλανδικά που χαρακτηρίζονται από φωνολογική συνοχή.

Σίγουρα, όμως, τα άτομα με γλωσσικές διαταραχές, μπορούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει βιασύνη και πίεση. Τόσο οι γονείς, όσο και δάσκαλοι πρέπει μα είναι κατανοητικοί και να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών που υπάρχουν διαθέσιμα.

Στο ΙνΑνΕπ, αυτή την περίοδο υλοποιούμε το Erasmus+ έργο “IRENE: Increase the empoweRment of adults and migrants with spEcific learNing disordErs” το οποίο επιδιώκει να ενισχύσει και να βοηθήσει τους ενήλικες στη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας χρησιμοποιώντας εικονική πραγματικότητα και διαδραστική τεχνολογία. Μάθετε περισσότερα για το έργο εδώ.

Πηγή:

Τελευταία Νέα

Η Ενεργός Συμμετοχή των Εργαζομένων στο...

Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων στο στρατηγικό σχεδιασμό είναι μια αποτελεσματική στρατηγική που όμως χρειάζεται πολύ δουλειά για να γίνει πραγματικότητα. Στο μυαλό πολλών,...

Το Επαγγελματικό προφίλ του Υπευθύνου Εργασιακής...

Στις μέρες μας, η ευεξία στον χώρο της εργασίας είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι για πλήθος εργαζομένων. Παρόλα αυτά, η δημιουργία προγραμμάτων ευεξίας στον...

Γυναίκες και Κορίτσια στην Επιστήμη: Προς...

Στις 22 Φεβρουαρίου 2015, η 11η Φεβρουαρίου ανακηρύχθηκε ως η Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια στην Επιστήμη. Μια ημέρα υπενθύμισης ότι...

Culturally Diverse Humanly United: Πρόσκληση για...

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ανακοινώνει πρόσκληση για διαδικτυακή συνέντευξη, στα πλαίσια του Erasmus+ ευρωπαϊκού έργου Culturally Diverse Humanly United. Η  διαδικτυακή συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί...

Εισαγωγή στο έργο CREACT4MED

Η συνεργασία του έργου CREACT4MED ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 με περίοδο εφαρμογής τεσσάρων (4) ετών έως τον Αύγουστο του 2024. Συγκεκριμένα, αυτό το...