Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

COL-SUMERS: Ανάπτυξη Προγράμματος Κατάρτισης για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Συνεργατικής Κατανάλωσης σε Ηλικιωμένα Άτομα

Το έργο COL-SUMERS έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των ηλικιωμένων ανθρώπων σχετικά με το πως να αξιοποιήσουν την Συνεργατική Κατανάλωση (CC) μέσω μιας καινοτόμας εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Η εταιρικότητα αποτελείται από επτά οργανισμούς από τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Ισπανία και κάθε ένας από αυτούς είναι ειδικός στους τομείς τους.

Σχετικά με το έργο

Η δημογραφική γήρανση επιταχύνεται. Ο πληθυσμός στην ΕΕ των 27> 65 ετών θα είναι 103 εκατομμύρια και> 80 έτη θα είναι 30 εκατομμύρια το έτος 2020 (ΓΔ ECFIN / έκθεση για τη γήρανση του 2012). Ο κίνδυνος φτώχειας αυξάνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και είναι πολύ υψηλότερος στις γυναίκες. Οι κίνδυνοι κοινωνικού αποκλεισμού και πολίτες που δεν μπορούν να αγοράσουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες αυξάνονται λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, της όλο και μεγαλύτερης πολυπλοκότητας της αγορ άς και επειδή ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν ούτε την ευκαιρία ούτε την ικανότητα να κυριαρχήσουν στο ψηφιακό περιβάλλον.

Σχετικό Άρθρο:  Τι είναι η Συνεργατική Κατανάλωση;

Η συνεργατική κατανάλωση (CC) αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο, μέσω της χρήσης τεχνολογικών δικτύων ώστε να κάνουν περισσότερα με λιγότερα, μέσω μίσθωσης, δανεισμού, ανταλλαγής, κάνοντας παζάρια ή διανομής προϊόντων σε μια αδιανόητη κλίμακα για τα έως τώρα δεδομένα. Ο πολλαπλασιασμός των πλατφόρμων CC ενίσχυσε την ΚΕ, με περισσότερους από τους μισούς πολίτες της ΕΕ να γνωρίζουν τη συνεργατική οικονομία και ένα στα έξι άτομα να τη χρησιμοποιεί ήδη (Ευρωβαρόμετρο, 2016)

Κατά την υλοποίηση του έργου, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα παραδοτέα:

- Μεθοδολογικός οδηγός (IO1)
Οδηγός που καθορίζει τα βασικά περιεχόμενα, τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη βελτίωση των κύριων ικανοτήτων των ηλικιωμένων για τη βελτίωση της πρόσβασης και της αξιοποίησης της Συνεργατικής Κατανάλωσης.

Εκπαιδευτικό Υλικό (IO2)

Θα απευθύνονται στους ηλικιωμένους ώστε να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις σχετικά με τη Συνεργατική Κατανάλωση

Δραστηριότητες κατάρτισης (IO3)

Θα αποτελέσουν τον πυρήνα του προγράμματος κατάρτισης και θα βασίζονται σε πρακτική και βιωματική εκπαίδευση.

Σχετικό Άρθρο:  Ψηφιακές δεξιότητες για άτομα άνω των 60 ετών 

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης (ΙΟ4)

 Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης και ηλεκτρονικής κατάρτισης για την υποστήριξη της εφαρμογής της Μεθοδολογίας Κατάρτισης.

Η εταιρικοτητα αποτελείται από: The Centre for Sustainable Policies Ecopolis (Ecopolis) –  Ρουμανία, The Institute of Entrepreneurship Development – Ελλάδα, The Mediterranean Institute for Sustainable Development (Imedes) – Ισπανία, ZPS – Slovene Consumers’ Association – Σλοβενία, Avacu – Consumers and Users Association Valencia – Ισπανία, InfoCons – Asociație pentru Protecția Consumatorilor-Ρουμανία, Bulgarian National Association Active Consumers –  Βουλγαρία

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθειτε την ιστοσελίδα μας: www.col-sumers.eu

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

COL-SUMERS: Ανάπτυξη Προγράμματος Κατάρτισης για την Ενίσχυση της Βιώσιμης Συνεργατικής Κατανάλωσης σε Ηλικιωμένα Άτομα

Related Posts