Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ηλεκτρονική πλατφόρμα SWIRL στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στο πλαίσιο του Erasmus + έργου SWIRL, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους με χαρά σας παρουσιάζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα SWIRL για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Μια από τις βασικές αρχές και στόχους του προγράμματος SWIRL είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητές που θα αξιοποιήσουν στην μελλοντική τους επαγγελματική ζωή, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το αίσθημα ευθύνης, τις δεξιότητες δικτύωσης, την επιχειρηματική νοοτροπία καθώς επίσης αποσκοπεί στο να ενισχύσει τις δεξιότητες των ίδιων των εκπαιδευτών και των δασκάλων όσον αφορά τις πρακτικές διδασκαλίας.

Η πλατφόρμα SWIRL είναι πλέον διαθέσιμη και στα ελληνικά!

Η πλατφόρμα έχει 3 κύριες λειτουργίες:

Πρώτα απ ‘όλα, η πλατφόρμα λειτουργεί ως χώρος επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπροσώπους εταιρειών καθώς και ενδιαφερόμενους μαθητές, προκειμένου για να επικοινωνούν μεταξύ τους, να εκφράζουν τις ιδέες και τις ερωτήσεις τους ή / και να παρακολουθούν και να ολοκληρώνουν τυχόν εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές. Επιπλέον, η πλατφόρμα λειτουργεί ως η ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου όλο το εκπαιδευτικό υλικό και τα παραγόμενα του έργου θα είναι διαθέσιμα ως  υλικό που μπορεί να διαδοθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί ελεύθερα και να προσαρμοστεί στις εκάστοτε συνθήκες.

Σχετικό Άρθρο:  ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Μετανάστευση και διαπολιτισμική επικοινωνία

Τέλος, η πλατφόρμα διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ της κοινότητας όλων των χρηστών της, άμεσα και έμμεσα. Οι δυνατότητες συζήτησης ή ανταλλαγής είναι τώρα διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό επιτρέπει σε όλα τα μέλη της κοινότητας να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης και επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων της. Επιπλέον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα με τη ζωντανή κοινότητα των εκπαιδευομένων σε συνδυασμό με τους ειδικούς στον τομέα της ΕΕΚ θα εξασφαλίσει ότι τα περιφερειακά και διεθνή δίκτυα θα παραμείνουν ενεργά και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Τώρα έχετε την ευκαιρία να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας στην ΕΕΚ μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος SWIRL και του εκπαιδευτικού υλικού!

Βρείτε την πλατφόρμα και το εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμα εδώ!

Μείνετε συντονισμένοι για τις ενημερώσεις του έργου μας!

Ηλεκτρονική πλατφόρμα SWIRL στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Related Posts