Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το εγχειρίδιο «Καλών Πρακτικών για την Καινοτομία στο χώρο εργασίας» είναι διαθέσιμο!

Στο πλαίσιο του προγράμματος INNovaSouth, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους Ιταλούς εταίρους της JO Consulting ανέπτυξαν το «Ηλεκτρονικό Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για την Καινοτομία στο χώρο εργασίας».

Το εγχειρίδιο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τις ΜΜΕ που χρειάζονται πρακτικές συμβουλές για πιθανές δράσεις καινοτομίας που μπορούν να υλοποιηθούν στις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις οργανωτικές τους διαδικασίες και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Σκοπός του εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις της Νότιας Ευρώπης να βρουν απλές, άμεσες και καινοτόμες λύσεις για την αύξηση του κινήτρου και της παραγωγικότητας των εργαζομένων τους, οι οποίες εν τέλει θα μετατραπούν σε προστιθέμενη αξία και για την ίδια την επιχείρηση και τους επιχειρηματίες.

Το Πρότυπο Καλών Πρακτικών για την Καινοτομία στο Χώρο Εργασίας παρουσιάζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, όπως αυτοί ορίζονται στον “Οδηγό για την Καινοτομία στο Χώρο Εργασίας” που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας στο Χώρο Εργασίας το 2016:

Σχετικό Άρθρο:  Greeking: Εξερεύνησε την Αθήνα σαν ντόπιος

Πυλώνας 1. Θέσεις εργασίας και ομάδες: ο οποίος επικεντρώνεται σε καινοτόμες προσεγγίσεις, αξιοποιώντας τις οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) των εργαζομένων και των εργοδοτών και δημιουργώντας ισχυρές σχέσεις και χώρο για ελεύθερη έκφραση.

• Πυλώνας 2. Οργανωτικές δομές, διαχείριση και διαδικασίες: που περιλαμβάνει διοικητικές και διαχειριστικές καινοτομίες.

Πυλώνας 3. Βελτίωση και καινοτομία με γνώμονα το προσωπικό: που αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών προβληματισμού και βελτίωσης και περιλαμβάνει δράσεις κατάρτισης, καθοδήγησης και δια βίου μάθησης.

• Πυλώνας 4. Δημιουργία ηγεσίας και οριζόντια δομή: Ακρόαση της φωνής του υπαλλήλου, η οποία επικεντρώνεται στην ανάληψη ευθυνών και δικαίωμα έκφρασης στους εργαζομένους, με την ευθύνη των εταιριών να μοιράζονται μαζί τους το όραμα και τους στόχους τους, αλλά και την ενίσχυση της διαδικασίας επικοινωνίας και αξιολόγησης.

Τα οφέλη από την εφαρμογή των πρακτικών καινοτομίας στο χώρο εργασίας για τις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ ποικίλλουν, μεταξύ των οποίων τα σημαντικότερα περιλαμβάνουν:

• Βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Σχετικό Άρθρο:  Το ΙΝΑΝΕΠ εισαγάγει μία νέα μέθοδο δικτύωσης για τους καινοτόμους επιχειρηματίες

• Προώθηση της καινοτομίας της εταιρείας στην ανάπτυξη προϊόντων / υπηρεσιών.

• Βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

• Βελτίωση της οικονομικής απόδοσης της εταιρείας.

• Βελτίωση της ανθεκτικότητας της εταιρείας και των εργαζομένων, επιτρέποντας ταχύτερη προσαρμογή στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, θα δημοσιευθεί μια ανοιχτή πρόσκληση στην αρχή του 2020, δίνοντας σε μικρομεσαίες εταιρείες στη Θεσσαλία και στη Σικελία vouchers αξίας € 8.000, που θα τα αξιοποιήσουν σε δραστηριότητες, αγαθά, εργαλεία και πρακτικές καινοτομίας στο χώρο εργασίας, θα ενθαρρύνει και θα δώσει κίνητρα στις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να υιοθετήσουν αυτές τις πρακτικές στις εταιρείες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους. 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ και ακολουθήστε μας για να λάβετε το  voucher σας και να ξεκινήσετε την πορεία σας προς την καινοτομία!

Το εγχειρίδιο βρίσκεται διαθέσιμο εδώ!

Το εγχειρίδιο «Καλών Πρακτικών για την Καινοτομία στο χώρο εργασίας» είναι διαθέσιμο!

Related Posts