Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πρώτη συνάντηση για το Erasmus+ έργο «ZERO COERCION»

Το ZERO COERCION είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ το οποίο έχει κύριο στόχο την αύξηση των ικανοτήτων των ατόμων με σχιζοφρένεια και των συγγενών, φροντιστών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση της κρίσης σχιζοφρένειας σε περιβάλλον κατοικίας μέσω της χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών.

Γενικά, η εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης κρίσεων σχιζοφρένειας χωρίς εξαναγκασμό σε περιβάλλον κατοικίας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση λόγω της έλλειψης, μεταξύ άλλων:

• Ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα και γνώσεις για εναλλακτικές λύσεις

• Προσαρμοσμένων μεθοδολογιών για περιβάλλοντα κατοικίας

• Συμμετοχής ατόμων με σχιζοφρένεια, υποστηριζόμενων από συγγενείς, στον ορισμό των δικών τους προσαρμοσμένων στρατηγικών αντιμετώπισης κρίσεων

• Αποτελεσματικής συνεργασίας με τους Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο του έργου ZERO COERCION θα αναπτυχθεί μια καινοτόμος μεθοδολογία κατάρτισης, καθώς και εκπαιδευτικά υλικά προσαρμοσμένα σε κάθε ομάδα-στόχο και μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής κατάρτισης για την υποστήριξη της εφαρμογής της μεθοδολογίας κατάρτισης. Θα υλοποιηθούν πιλοτικές δράσεις με περισσότερους από 120 συμμετέχοντες στην Ισπανία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Εσθονία, την Ελλάδα και τη Λιθουανία.

Σχετικό Άρθρο:  Εκδήλωση στη Λάρισα: "Όταν το ταλέντο γίνεται επιτυχημένη επιχείρηση"

Το ZERO COERCION θα υλοποιείται από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2021 και οι συμμετέχοντες εταίροι είναι Fundación CV Santos Andrés, Santiago y Miguel, FSASM (Ισπανία)”, “Slovensko Zdruzenje za Dusevno Zdravje, SENT (Σλοβενία)”, “Psichikos Sveikatos Perspektyvos Viesoji Istaiga, PSP (Λιθουανία)”, “Fundatia Estuar (Ρομανία)” και “Estonian Wellbeing and Recovery College, EWRC (Εσθονία)”. Από Ελλάδα, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητάς, θα συνεργαστεί με τον «ΕΔΡΑ – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων», έναν Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Συνεταιρισμό με έδρα την Αθήνα, που δραστηριοποιείται στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Πρώτη συνάντηση για το Erasmus+ έργο «ZERO COERCION»

Related Posts