Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Κυκλική οικονομία & Αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων – Συμμετοχή στην έρευνα

Η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρώπη εξαρτώνται από την ικανότητά της να στηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η επιχειρηματικότητα δημιουργεί νέες επιχειρήσεις, ανοίγει νέες αγορές και καλλιεργεί νέες δεξιότητες. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τους ανθρώπους να γίνουν επιχειρηματίες και επίσης να τους διευκολύνει να ιδρύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη σημασία της κυκλικής οικονομίας, καθώς συμβάλει  στην καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μια κυκλική οικονομία ενθαρρύνει μακροπρόθεσμα την αειφορία και την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλει στην εξοικονόμηση κόστους για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, στην απελευθέρωση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και στη δημιουργία τοπικών θέσεων χαμηλής και υψηλής ειδίκευσης. 

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, θεωρώντας ως ύψιστης σημασίας την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και συνεργατικών ευκαιριών σε νέα, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων στο πλαίσιο του έργου TRAIN-CE-FOOD και σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην παροχή μαθημάτων κατάρτισης για επιχειρηματικά μοντέλα, συνεταιρισμούς και επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας σε μαθητές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους μάθησης / διδασκαλίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, το έργο TRAIN-CE-FOOD αποσκοπεί στην δημιουργία καινοτόμων εξειδικευμένων ικανοτήτων για τους νέους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα και τις συνεταιριστικές δεξιότητες και νοοτροπίες που θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν πολύ πιο αποτελεσματικές λύσεις συνεργασίας και επιχειρηματικά μοντέλα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων.

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ενημέρωσης των νέων, σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στα συνεταιριστικά, επιχειρηματικά μοντέλα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, οι εταίροι του έργου θα λάβουν σοβαρά υπόψη την τρέχουσα γνώση των νέων, σε σχέση με την κυκλική οικονομία και τα επιχειρηματικά της μοντέλα, τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και τις απαιτούμενες δεξιότητες που χρειάζονται σε αυτούς τους τομείς.

Για αυτό το λόγο σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος TRAIN-CE-FOOD εάν ανήκετε σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α) Μαθητές/φοιτητές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Β) Εκπαιδευτικοί/Δάσκαλοι/Σύμβουλοι

Γ) Επιχειρηματίας/Κοινωνικός Επιχειρηματίας,

η δράση των οποίων σχετίζεται με θέματα κυκλικής οικονομίας, επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας, αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, επιχειρηματικότητα και σχετικές δεξιότητες ή συνεταιρισμούς, παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε Εδώ!

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον!

Κυκλική οικονομία & Αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων – Συμμετοχή στην έρευνα